Personal – Anuncis

Anuncis Regidoria de Personal

Procés selectiu per a la constitució borsa d’ocupació temporal de llocs d’Inspector/a de la Policia Local, comissió de servicis

NOU! Data publicació 3/10/2019. Instància Inspector Policia Local, comissió servicis. (Del 3 al 18 d’octubre)…

Concurs per a la mobilitat entre auxiliars d’instal·lacions i edificis municipals.

NOU! Data de publicació 30/08/201. Edicte qualificacions i destinació concurs de mobilitat entre auxiliars d’instal·lacions i edificis municipals…

Substitució transitòria d’encarregat d’Instal·lacions i Edificis Municipals d’Esports.

NOU! Data publicació 26/07/2019. Instància substitució encarregat d’Instal·lacions i Edificis Municipals d’Esports…

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de tècnic mitjà de Joventut.

NOU! Data publicació 05/07/2019. Anunci diari “Información”…

Oposició lliure plaça de tècnic responsable de Consum

NOU! Data publicació 23/04/2019. Ampliació termini de recurs d’alçada…

Oposició lliure per a cobrir una plaça de treballador social (OOP 2016).

NOU! Data publicació 06/02/2019. Edicte relació aprovats…

Borsa d’ocupació temporal tècnic superior (Assessorament Servicis Socials).

Data publicació 21/09/2018. Edicte aprovació borsa d’ocupació temporal llocs de treball de tècnic superior (assessorament Servicis Socials)…