Personal – Anuncis

Anuncis Regidoria de Personal

Oposició lliure de 4 places d’AUXILIAR D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS – Torn discapacitats (OEP 2018) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA

NOU! Data de publicació 14/02/2023. Anunci en el BOE de convocatòria del procés selectiu per a cobrir 4 places d’Auxiliar d’Instal·lacions i Edificis Municipals, torn discapacitats (OEP 2018-2021-2022) – Termini …

Oposició lliure 1 plaça AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. 2018)

NOU! Data publicació 07/02/2023. Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de DINAMITZADOR/A JUVENIL – (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes no obert encara).

NOU! Data de publicació 30/12/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal per a l’exercici provisional de llocs de treball de Dinamitzador/a de Joventut. …

Concurso-oposición libre, 2 plazas de auxiliar de instalaciones y edificios municipales (Oferta de Empleo Público para estabilización del empleo temporal 2019)

NOU! Data de publicació 22/12/2022. Edicte aprovació bossa empre temporal Auxiliar d’Instal·lacions i Edificis Municipals. …

Concurs oposició lliure, 1 plaça d’oficial d’oficis (Oferta d’Ocupació Pública per a estabilització de l’ocupació temporal 2019)

NOU! Data de publicació 22/12/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal d’Oficial d’Oficis. …

Procediment selectiu de 5 places d’agent de la Policia Local: mobilitat 1, torn lliure 4. (OEP 2016-2017)

NOU! Data de publicació 20/12/2022. Torn lliure – Edicte de resultat de les proves físiques realitzades per Yolanda Chamero Vergara. …

Procediment selectiu de 6 places d’OFICIAL DE POLICIA LOCAL (OEP 2019, 2021 i 2022)

NOU! Data de publicació 16/12/2022. Anunci en el BOPA de les Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment selectiu per a cobrir 6 places d’Oficial de la …

Concurs oposició de 3 places d’OFICIAL D’OFICIS (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022) TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA

Data de publicació 16/12/2022. Anunci de convocatòria BOPA, concurs oposició de tres places d’Oficial d’Oficis. …

Concurs oposició de 2 places d’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA

Data de publicació 16/12/2022. Anunci de convocatòria en el BOPA, concurs oposició de dos places d’Auxiliar d’Administració General. …

Concurs oposició d’1 plaça d’EDUCADOR/A INFANTIL (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA

Data de publicació 16/12/2022. Anunci de convocatòria en el BOPA, concurs oposició d’una plaça d’Educador/a Infantil. …