Personal – Anuncis

Anuncis Regidoria de Personal

ANUNCI DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR, MITJANÇANT CONCURS, EL LLOC DE GERENT DE LA SOCIETAT MERCANTIL SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L.

Les sol·licituds hauran de presentar-se segons el model que s’acompanya en les bases com a annex, dirigides a la Sra. Presidenta de la mercantil SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L., en …

Oposició lliure d’1 plaça de TÈCNIC SUPERIOR EN INFORMÀTICA (O.E.P. 2020)

NOU! Data de publicació 04/02/2022. Guia de correcció del primer exercici – part B. …

Procediment selectiu de 5 places d’agent de la Policia Local: mobilitat 1, torn lliure 4. (OEP 2016-2017)

NOU! Data de publicació 27/01/2021. Torn lliure – Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació d’agent de la Policia Local. …

Oposició lliure 1 plaça d’AUXILIAR D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS – Torn discapacitats (OEP 2018) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA

Data de publicació 20/01/2022. Anunci en el BOP de convocatòria d’oposició lliure per a cobrir una plaça d’Auxiliar d’Instal·lacions i Edificis Municipals – Torn de discapacitats (termini de presentació d’instàncies …

Oposició lliure d’1 plaça d’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. 2018) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 14/01 Al 10/02/2022

NOU! Data de publicació 14/01/2021. Instància d’una plaça d’auxiliar d’Administració General – (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes del 14/01 al 10/02/2022) …

Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal de Psicòleg/oga

NOU! Data de publicació 16/07/2021. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal de Psicòleg/òloga. …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal TREBALLADOR/A SOCIAL.

NOU! Data de publicació 16/07/2021. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal de Treballador/a Social. …

Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal OFICIAL CONDUCTOR

Nou! Data de publicació 21/06/2021. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació per a proveir llocs de treball d’Oficial Conductor. …

Oposició lliure 3 places i concurs de mobilitat 2 places, d’agent de Policia Local (Oferta ocupació pública 2019) – (Termini de presentació d’instàncies no obert encara.)

Data publicació 10/07/2020. Anunci de convocatòria d’oposició lliure i concurs per a cobrir 3 places de torn lliure i 2 places de mobilitat, respectivament, d’agent de la Policia Local de …