Personal – Anuncis

Anuncis Regidoria de Personal

Concurs d’1 plaça de TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

NOU! Data de publicació 30/06/2023. Edicte de resultat de baremació de mèrits…

Concurs d’1 plaça d’ARQUITECTE TÈCNIC (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

NOU! Data de publicació 19/07/2023. Edicte de resolució d’al·legacions i resultat definitiu del concurs…

Concurs 2 places d’OFICIAL D’OFICIS ((O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

• NOU! Data de publicació 19/07/2023. Edicte de resolució d’al·legacions i  resultat definitiu del concurs…

Oposició lliure d’1 plaça de TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ-SECRETÀRIA (OEP 2022)

NOU! Data de publicació 16/05/2023. Edicte de qualificació final i proposta de relació d’aprovats i borsa d’ocupació…

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de DINAMITZADOR/A JUVENIL – (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes no obert encara).

NOU! Data de publicació 30/12/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal per a l’exercici provisional de llocs de treball de Dinamitzador/a de Joventut…

Concurso-oposición libre, 2 plazas de auxiliar de instalaciones y edificios municipales (Oferta de Empleo Público para estabilización del empleo temporal 2019)

NOU! Data de publicació 22/12/2022. Edicte aprovació bossa empre temporal Auxiliar d’Instal·lacions i Edificis Municipals…

Concurs oposició lliure, 1 plaça d’oficial d’oficis (Oferta d’Ocupació Pública per a estabilització de l’ocupació temporal 2019)

NOU! Data de publicació 22/12/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal d’Oficial d’Oficis…