Personal – Anuncis

Anuncis Regidoria de Personal

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de DINAMITZADOR/A JUVENIL – (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes no obert encara).

NOU! Data de publicació 30/12/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal per a l’exercici provisional de llocs de treball de Dinamitzador/a de Joventut…

Concurso-oposición libre, 2 plazas de auxiliar de instalaciones y edificios municipales (Oferta de Empleo Público para estabilización del empleo temporal 2019)

NOU! Data de publicació 22/12/2022. Edicte aprovació bossa empre temporal Auxiliar d’Instal·lacions i Edificis Municipals…

Concurs oposició lliure, 1 plaça d’oficial d’oficis (Oferta d’Ocupació Pública per a estabilització de l’ocupació temporal 2019)

NOU! Data de publicació 22/12/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal d’Oficial d’Oficis…

Procediment selectiu de 5 places d’agent de la Policia Local: mobilitat 1, torn lliure 4. (OEP 2016-2017)

NOU! Data de publicació 20/12/2022. Torn lliure – Edicte de resultat de les proves físiques realitzades per Yolanda Chamero Vergara…

Concurs de lloc de treball de DIRECTOR ÀREA D’URBANISME

• NOU! Data de publicació 25/11/2022. Edicte de la llista definitiva d’aprovats…

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’EDUCADOR/A SOCIAL

Data de publicació 23/11/2022. Edicte de la llista definitiva d’aprovats…

Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ (JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PAU I SOLIDARITAT)

NOU! Data de publicació 28/07/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació de tècnic mitjà de Gestió (Joventut, Participació Ciutadana, Pau i Solidaritat)…

Oposició lliure d’1 plaça d’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL (O.E.P. 2020)

NOU! Data de publicació 04/04/2022. Edicte de relació d’aprovats…

Procés selectiu de borsa d’ocupació temporal lloc de treball de TRESORERIA, funcionari interí, amb habilitació de caràcter estatal. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 28/10 Al 11/11/21.

NOU! Data de publicació 11/03/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal per a l’exercici provisional, per mitjà de nomenament de funcionari interí, del lloc treball de TRESORERIA, amb habilitació de…