Data de publicació 13/10/2016. Anunci de Decret autoritzant crida extraordinària per a lloc de monitor de joventut. …