Personal – Anuncis

Anuncis Regidoria de Personal

ANUNCI DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR, MITJANÇANT CONCURS, EL LLOC DE GERENT DE LA SOCIETAT MERCANTIL SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L.

Les sol·licituds hauran de presentar-se segons el model que s’acompanya en les bases com a annex, dirigides a la Sra. Presidenta de la mercantil SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L., en…

Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal de Psicòleg/oga

NOU! Data de publicació 16/07/2021. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal de Psicòleg/òloga…

Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal OFICIAL CONDUCTOR

Nou! Data de publicació 21/06/2021. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació per a proveir llocs de treball d’Oficial Conductor…

Oposició lliure 2 places d’educador infantil (Oferta ocupació pública 2016)

NOU! Data de publicació 14/01/2021. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal d’educadores…

Concurs, promoció interna, 1 lloc de treball d’Administratiu de Direcció.

NOU! Data publicació 16/12/2020. Edicte valoració mèrits…

Procés selecció Treballadores Socials – LABORA

NOU! Data publicació 11/06/2020. Edicte revisió resultat barem de selecció procés selectiu borsa Treballadores Socials – LABORA…

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat de secció (sala i muntatge).

NOU! Data publicació 20/02/2020. Edicte fase concurs i qualificació final…