Personal – Anuncis

Anuncis Regidoria de Personal

Oposició lliure d’1 plaça d’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL (O.E.P. 2020)

NOU! Data de publicació 04/04/2022. Edicte de relació d’aprovats…

Procés selectiu de borsa d’ocupació temporal lloc de treball de TRESORERIA, funcionari interí, amb habilitació de caràcter estatal. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 28/10 Al 11/11/21.

NOU! Data de publicació 11/03/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal per a l’exercici provisional, per mitjà de nomenament de funcionari interí, del lloc treball de TRESORERIA, amb habilitació de…

ANUNCI DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR, MITJANÇANT CONCURS, EL LLOC DE GERENT DE LA SOCIETAT MERCANTIL SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L.

Les sol·licituds hauran de presentar-se segons el model que s’acompanya en les bases com a annex, dirigides a la Sra. Presidenta de la mercantil SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L., en…

Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal de Psicòleg/oga

NOU! Data de publicació 16/07/2021. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal de Psicòleg/òloga…

Procés borsa provisió llocs de treball d’Agent de la Policia Local, mitjançant comissió servicis

NOU! Data publicació 06/02/2020. Edicte aprovació borsa d’ocupació temporal, agent de Policia Local en comissió de servicis…

Concurs per a la mobilitat entre auxiliars d’instal·lacions i edificis municipals.

NOU! Data de publicació 30/08/201. Edicte qualificacions i destinació concurs de mobilitat entre auxiliars d’instal·lacions i edificis municipals…

Substitució transitòria d’encarregat d’Instal·lacions i Edificis Municipals d’Esports.

NOU! Data publicació 26/07/2019. Instància substitució encarregat d’Instal·lacions i Edificis Municipals d’Esports…

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de tècnic mitjà de Joventut.

NOU! Data publicació 05/07/2019. Anunci diari “Información”…