Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ (JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PAU I SOLIDARITAT)

Publicada per Concejalía de Personal el

Data de publicació 23/02/2022. Bases específiques per a la selecció i constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a l’acompliment provisional de llocs de Tècnic Mitjà de Gestió (Joventut, Participació Ciutadana i Pau i Solidaritat)