Corporació Municipal

Irene Navarro

Encara que m’encanta la meua professió d’òptica i he disfrutat molts anys d’ella, en l’actualitat tinc la sort de poder assumir la funció de treballar pel meu poble i millorar la vida de tots els veïns i veïnes de Petrer, cosa que intente fer cada dia a l’Ajuntament des de les diferents regidories que tinc sota la meua responsabilitat.