Anuncis Regidoria de Personal

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat mediambiental.

NOU! Data publicació 11/12/2019. Edicte aprovació llista provisional aspirants, nomenament tribunal qualificador, data i lloc 1r exercici i ordre d\’actuació. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat de difusió cultural.

NOU! Data publicació 15/01/2020. Edicte relació d\’aprovats. …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de tècnic mitjà de Joventut.

NOU! Data publicació 15/01/2020. Edicte aprovació borsa llocs treball tècnic mitjà de Joventut. …

Procés borsa provisió llocs de treball d’Agent de la Policia Local, mitjançant comissió servicis

NOU! Data publicació 13/01/2020. Edicte llista admesos, Tribunal i data examen borsa agent Policia Local, en comissió servicis. …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal promotor/a d’Igualtat

NOU! Data publicació 20/12/2019. Edicte qualificacions fase concurs borsa Promotor/a d\’Igualtat. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat de secció (sala i muntatge).

NOU! Data publicació 11/12/2019. Edicte aprovació llista provisional aspirants, nomenament tribunal qualificador, data i lloc 1r exercici i ordre d\’actuació. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça de tècnic auxiliar d’Informàtica.

NOU! Data publicació 11/12/2019. Edicte aprovació llista provisional aspirants, nomenament tribunal qualificador, data i lloc 1r exercici i ordre d\’actuació. …