Personal – Anuncis

Anuncis Regidoria de Personal

Oposició lliure 1 plaça AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. 2018)

NOU! Data de publicació 08/06/2023. Anunci informatiu del primer exercici de l’oposició lliure per a cobrir una plaça d’Auxiliar d’Administració General (OEP 2018)…

Concurs 1 plaça de DIRECTOR DE MUSEUS I CONSERVADOR DE PATRIMONI MUNICIPAL (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

NOU! Data de publicació 07/06/2023. Edicte de llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data de valoració de mèrits…

Concurs d’1 plaça de TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

NOU! Data de publicació 07/06/2023. Edicte de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data de valoració de mèrits…

Concurs d’1 plaça d’ARQUITECTE TÈCNIC (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

NOU! Data de publicació 07/06/2023. Edicte de llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i data de valoració de mèrits…

Concurs 1 plaça d’AUXILIAR D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

NOU! Data de publicació 07/06/2023. Edicte de la llista definitiva d’aspirants d’admesos i exclosos i data de valoració de mèrits…

Concurs 2 places d’OFICIAL D’OFICIS ((O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

NOU! Data de publicació 28/02/2023. Anunci del període de presentació d’instàncies del procés selectiu per a cobrir per concurs dos places d’Oficial d’Oficis (OEPE 2022) …

Oposició lliure de 4 places d’AUXILIAR D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS – Torn discapacitats (OEP 2018) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA

NOU! Data de publicació 06/06/2023. Edicte de la llista d’aspirants admesos, nomenament del tribunal qualificador i data del primer exercici…

Concurs oposició d’1 plaça d’AGENT D’IGUALTAT (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 24/05/2023 Al 20/06/2023

NOU! Data de publicació 24/05/2023. Anunci informatiu de l’enllaç en la Seu Electrònica i de període presentació instàncies en el procés selectiu per a cobrir per concurs oposició una plaça…