Personal – Anuncis

Anuncis Regidoria de Personal

Concurs oposició d’1 plaça de TREBALLADOR/A SOCIAL (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

NOU! Data de publicació 01/02/2024. Edicte d’esmena errors de la llista definitiva d’admesos i exclosos i data de l’exercici únic…

Oposició lliure 1 plaça d’ARQUITECTE TÈCNIC (OEP 2022) – (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes del 12/06/2023 al 07/07/2023)

NOU! Data de publicació 22/02/2024. Edicte d’acumulació d’una plaça d’arquitecte tècnic, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de 2023…

Procediment selectiu de 6 places d’OFICIAL DE POLICIA LOCAL (OEP 2019, 2021 i 2022)

NOU! Data de publicació 16/02/2024. Edicte de la plantilla de solució del test del tercer exercici…

Concurs oposició de 2 places d’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

NOU! Data de publicació 01/02/2024. Edicte d’esmena errors de la llista definitiva d’admesos i exclosos i data de l’exercici únic…

Concurs oposició d’1 plaça d’AGENT D’IGUALTAT (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

NOU! Data de publicació 01/02/2024. Edicte d’esmena errors de la llista definitiva d’admesos i exclosos i data de l’exercici únic…

Concurs oposició de 3 places d’OFICIAL D’OFICIS (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

NOU! Data de publicació 01/02/2024. Edicte d’esmena errors de la llista definitiva d’admesos i exclosos i data de l’exercici únic…

Concurs oposició d’1 plaça d’EDUCADOR/A INFANTIL (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

NOU! Data de publicació 01/02/2024. Edicte d’esmena errors de la llista definitiva d’admesos i exclosos i data de l’exercici únic…

Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS – TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENT TAXES DEL 25/01/2024 AL 07/02/2024 TOTS DOS INCLUSIVAMENT

NOU! Data de publicació 03/01/2024. Bases específiques per a la selecció i constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a l’acompliment provisional de llocs de tècnic/a de Gestió de Projectes Europeus…

Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal AGENT DE POLICIA LOCAL, mitjançant comissió de servicis – TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENT DE TAXES DEL 24/01/2024 AL 06/02/2024, ELS DOS INCLUSIVAMENT.

• NOU! Data de publicació 03/01/2024. Bases específiques per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a l’acompliment provisional de llocs de treball d’agent de la Policia Local mitjançant…

Procés selectiu oposició 1 plaça d’INSPECTOR POLICIA LOCAL (OEP 2021) – (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes TANCAT)

NOU! Data de publicació 23/01/2024. Bases específiques que han de regir la convocatòria, per torn lliure, per a cobrir en propietat una plaça d’INSPECTOR POLICIA LOCAL…