Personal – Anuncis

Anuncis Regidoria de Personal

Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ (JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PAU I SOLIDARITAT)

NOU! Data de publicació 26/05/2022. Edicte de qualificacions del segon exercici i puntuació total de la fase d’oposició. …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de DINAMITZADOR/A JUVENIL – (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes no obert encara).

NOU! Data de publicació 25/05/2022. Anunci convocatòria diari “Información” (termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes del 25/05/22 al 07/06/2022) …

Concurso-oposición libre, 2 plazas de auxiliar de instalaciones y edificios municipales (Oferta de Empleo Público para estabilización del empleo temporal 2019)

NOU! Data de publicació 12/05/2022. Llista definitiva, membres del tribunal qualificador i data del primer exercici. …

Concurs oposició lliure, 1 plaça d’oficial d’oficis (Oferta d’Ocupació Pública per a estabilització de l’ocupació temporal 2019)

NOU! Data de publicació 06/05/2022. Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, tribunal qualificador i data del primer exercici. …

Oposició lliure d’1 plaça d’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL (O.E.P. 2020)

NOU! Data de publicació 04/04/2022. Edicte de relació d’aprovats. …

Concurs de lloc de treball de DIRECTOR ÀREA D’URBANISME

NOU! Data de publicació 16/03/2022. Decret de convocatòria del concurs per a la provisió d’un lloc de treball de Director Àrea d’Urbanisme. …

Procés selectiu de borsa d’ocupació temporal lloc de treball de TRESORERIA, funcionari interí, amb habilitació de caràcter estatal. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 28/10 Al 11/11/21.

NOU! Data de publicació 11/03/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal per a l’exercici provisional, per mitjà de nomenament de funcionari interí, del lloc treball de TRESORERIA, amb habilitació de …

ANUNCI DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR, MITJANÇANT CONCURS, EL LLOC DE GERENT DE LA SOCIETAT MERCANTIL SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L.

Les sol·licituds hauran de presentar-se segons el model que s’acompanya en les bases com a annex, dirigides a la Sra. Presidenta de la mercantil SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L., en …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’EDUCADOR/A SOCIAL

NOU! Data de publicació 08/03/2022. Anunci en el BOP de convocatòria de concurs oposició, torn promoció interna, per a cobrir una plaça d’Educador/a Social (termini de presentació d’instàncies del 08/03/22 …

WordPress Video Lightbox Plugin