Anuncis Regidoria de Personal

Procediment selectiu de 5 places d’agent de la Policia Local: mobilitat 1, torn lliure 4. (OEP 2016-2017)

NOU! Data de publicació 13/10/2021. Torn lliure – Edicte d’esmena d’error en la llista de qualificacions del tercer exercici (prova psicotècnica) …

Procés selectiu de borsa d’ocupació temporal lloc de treball de TRESORERIA, funcionari interí, amb habilitació de caràcter estatal.

NOU! Data de publicació 08/10/2021. Decret de convocatòria del procés selectiu de la borsa d\’ocupació temporal del lloc de treball de TRESORERIA. …

Oposició lliure d’1 plaça de TÈCNIC SUPERIOR EN INFORMÀTICA (O.E.P. 2020)

NOU! Data de publicació 01/10/2021. Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal AGENT D’IGUALTAT – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 30/09/2021 Al 15/10/2021

NOU! Data de publicació 30/09/2021. Instància castellà – Borsa d\’ocupació temporal d\’Agent d\’Igualtat (termini de presentació d\’instàncies i pagament de taxes del 30/09/2021 al 15/10/2021) …

Oposició lliure d’1 plaça d’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL (O.E.P. 2020) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 28/09/21 Al 27/10/21.

NOU! Data de publicació 28/09/2021. Instància d’1 plaça d\’agent tècnic industrial (OEP 2020) (Termini de presentació d\’instàncies i pagament de taxes del 28/09/2021 al 27/10/2021) …

Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal de Psicòleg/oga

NOU! Data de publicació 16/07/2021. Edicte d\’aprovació de la borsa d\’ocupació temporal de Psicòleg/òloga. …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal TREBALLADOR/A SOCIAL.

NOU! Data de publicació 16/07/2021. Edicte d\’aprovació de la borsa d\’ocupació temporal de Treballador/a Social. …

Oposició lliure 1 plaça AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. 2018) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA.

NOU! Anunci en el BOP de convocatòria de posició lliure per a cobrir una plaça d\’Auxiliar d\’Administració General. (Termini de presentació d\’instàncies no obert encara) …

WordPress Video Lightbox Plugin