Anuncis Regidoria de Personal

Procediment selectiu 5 places Agent Policia Local: mobilitat 1, torn lliure 4. (OOP 2016-2017)

NOU! Data publicació 01/06/2020. Anunci modificació bases específiques i obertura de nou termini de presentació d\’instàncies a partir de publicació en BOE. …

Procés selecció Treballadores Socials – LABORA

NOU! Data publicació 29/05/2020. Anunci resultat selecció procés selectiu borsa Treballadores Socials – LABORA …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat de secció (sala i muntatge).

NOU! Data publicació 20/02/2020. Edicte fase concurs i qualificació final. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat d’obra.

NOU! Data publicació 13/02/2020. Edicte revisió primer exercici. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça de tècnic auxiliar d’Informàtica.

NOU! Data publicació 13/02/2020. Edicte fase concurs i qualificació final. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat mediambiental.

NOU! 13/02/2020. Edicte fase concurs i qualificació final. …

Procés borsa provisió llocs de treball d’Agent de la Policia Local, mitjançant comissió servicis

NOU! Data publicació 06/02/2020. Edicte aprovació borsa d\’ocupació temporal, agent de Policia Local en comissió de servicis. …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal promotor/a d’Igualtat

NOU! Data publicació 22/01/2020. Edicte aprovació borsa llocs de treball ocupació temporal Promotora d\’Igualtat …

WordPress Video Lightbox Plugin