Anuncis Regidoria de Personal

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de tècnic mitjà de Joventut.

NOU! Data publicació 12/11/2019. Edicte qualificacions fase concurs borsa tècnic mitjà de Joventut. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat de secció (sala i muntatge).

NOU! Data publicació 11/12/2019. Edicte aprovació llista provisional aspirants, nomenament tribunal qualificador, data i lloc 1r exercici i ordre d\’actuació. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça de tècnic auxiliar d’Informàtica.

NOU! Data publicació 11/12/2019. Edicte aprovació llista provisional aspirants, nomenament tribunal qualificador, data i lloc 1r exercici i ordre d\’actuació. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat d’obra.

NOU! Data publicació 11/12/2019. Edicte aprovació llista provisional aspirants, nomenament tribunal qualificador, data i lloc 1r exercici i ordre d\’actuació. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat mediambiental.

NOU! Data publicació 11/12/2019. Edicte aprovació llista provisional aspirants, nomenament tribunal qualificador, data i lloc 1r exercici i ordre d\’actuació. …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal promotor/a d’Igualtat

NOU! Data publicació 10/12/2019. Edicte qualificacions segon exercici borsa Promotor/ora d\’Igualtat. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat de compres i subministraments.

NOU! Data publicació 04/12/2019. Edicte qualificacions 2n exercici i termini fase concurs. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat de neteja i cementeri.

NOU! Data publicació 04/12/2019. Edicte qualificacions 2n exercici i termini fase concurs. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat de difusió cultural.

NOU! Data publicació 04/12/2019. Edicte qualificacions 2n exercici i termini fase concurs. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat d’administració i distribució de tasques.

NOU! Data publicació 04/12/2019. Edicte qualificacions 2n exercici i termini fase concurs. …