Concurs oposició lliure per a cobrir, dins de la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, una plaça d’oficial d’oficis (Oferta d’Ocupació Pública per a estabilització de l’ocupació temporal 2019) – – – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA.

Data publicació 25/11/2020. Bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs oposició lliure per a cobrir, dins de la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, una plaça d’oficial d’oficis (O.O.P. Estabilització 2019).

Llegir més »

Concurs oposició lliure, 2 places d’auxiliar d’instal·lacions i edificis municipals (Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal 2019) – – – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA.

Data publicació 11/11/2020. Bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs oposició lliure per a cobrir, dins de la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament, dues places d’auxiliar d’instal·lacions i edificis municipals (O.E.P. estabilització 2019).

Llegir més »

WordPress Video Lightbox Plugin