Oposició lliure de 4 places d’AUXILIAR D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS – Torn discapacitats (OEP 2018) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA

NOU! Data de publicació 14/02/2023. Anunci en el BOE de convocatòria del procés selectiu per a cobrir 4 places d’Auxiliar d’Instal·lacions i Edificis Municipals, torn discapacitats (OEP 2018-2021-2022) – Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes del 14/02 al 13/02/2023.