Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat d’administració i distribució de tasques.

NOU! Data publicació 15/10/2019. Edicte aprovació llista aspirants, nomenament tribunal qualificador, data i lloc 1r exercici i ordre d\’actuació. …

Actes definitives del procés de selecció AODL

Programa “Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local”: Actes definitives AODL …

Procés borsa provisió llocs de treball d’Agent de la Policia Local, mitjançant comissió servicis

NOU! Data publicació 14/11/2019. Instància agent Policia Local, comissió servicis. (Termini presentació 14 a 27 de novembre) …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de tècnic mitjà de Joventut.

NOU! Data publicació 13/11/2019. Edicte qualificacions primer exercici. …

Actes provisionals del procés de selecció AODL

Programa “Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local”: Actes provisionals AODL …

Bases Convocatòria 2019 – Subvencions a projectes de cooperació internacional al desenvolupament

VEURE EDICTE: BASES CONVOCATÒRIA 2019 SUBVENCIONS A PROJECTES COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT …

Oposició lliure 2 places d’educador infantil (Oferta ocupació pública 2016)

NOU! Data publicació 24/10/2019. Instància oposició lliure 2 places educador infantil. (Termini de presentació del 24/10/2019 al 21/11/2019). …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat de compres i subministraments.

NOU! Data publicació 15/10/2019. Edicte aprovació llista aspirants, nomenament tribunal qualificador, data i lloc 1r exercici i ordre d\’actuació. …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’encarregat de neteja i cementeri.

NOU! Data publicació 15/10/2019. Edicte aprovació llista aspirants, nomenament tribunal qualificador, data i lloc 1r exercici i ordre d\’actuació. …