Anuncis Ajuntament de Petrer

Oposició lliure 3 places i concurs de mobilitat 2 places, d’agent de Policia Local (Oferta ocupació pública 2019) – (Termini de presentació d’instàncies no obert encara.)

NOU! Data de publicació 27/03/2023. Data, hora i lloc de celebració de la fase prèvia (prova psicotècnica i aptitudinal i reconeixement mèdic), torn de mobilitat. …

Oposició lliure d’1 plaça de TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ-SECRETÀRIA (OEP 2022)

NOU! Data DE publicació 14/03/2023. Edicte de revisions de reclamacions del primer exercici i qualificacions definitives. …

Anunci en el BOE de convocatòria del procés selectiu per a cobrir, per concurs, torn lliure, una plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, dintre de la plantilla de personal laboral fix de l’Agència de Desenvolupament Econòmic i Social de Petrer.

Anunci en el BOE de convocatòria del procés selectiu per a cobrir, per concurs, torn lliure, una plaça d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, dintre de la plantilla de personal laboral …

EXPOSICIÓ PÚBLICA ESTUDI INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PTDA. LA LLOBERA, 59

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un …

EDICTE – X Mostra d’Artesania ExpoBitrir

La Junta Municipal de Govern, en la sessió celebrada el 2 de març de 2023 va acordar la realització, per part de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, a petició …

Concurs 1 plaça de DIRECTOR DE MUSEUS I CONSERVADOR DE PATRIMONI MUNICIPAL (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022) (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes del 28/02 al 27/03/2023)

NOU! Data de publicació 28/02/2023. Anunci del període presentació d’instàncies en el procés selectiu per a cobrir una plaça de Director de Museus i Conservador de Patrimoni Municipal (OEPE 2022) …

Concurs 1 plaça de TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022) (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes del 28/02 al 27/03/2023)

NOU! Data de publicació 28/02/2023. Anunci del període presentació d’instàncies en el procés selectiu per a cobrir una plaça de Tècnic d’Administració General (OEPE 2022) …

Concurs d’1 plaça d’ARQUITECTE TÈCNIC (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022) (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes del 28/02 al 27/03/2023)

NOU! Data de publicació 28/02/2023. Anunci del període de presentació d’instàncies del procés selectiu per a cobrir per concurs una plaça d’Arquitecte Tècnic (OEPE 2022) …