Anuncis Ajuntament de Petrer

Edicte de ratificació de la decisió del jurat qualificador del XXVII Concurs Nacional de fotografia “FotoPetrer 2022”

Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2022, es va acordar ratificar la decisió del jurat qualificador del XXVII Concurs Nacional de fotografia “FotoPetrer …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’EDUCADOR/A SOCIAL

Data de publicació 23/11/2022. Edicte de la llista definitiva d’aprovats. …

Bases i convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació i educació per al desenvolupament i ciutadania global, Anualitat 2022

La Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en la sessió ordinària de data 17 de novembre de 2022, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases que han de …

EDICTE – Mostra d’artesania de Nadal

Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2022, es va acordar la realització, per part de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, a petició …

Procediment selectiu de 5 places d’agent de la Policia Local: mobilitat 1, torn lliure 4. (OEP 2016-2017)

• NOU! Data de publicació 17/11/2022. Torn lliure – Edicte de resolució del recurso de reposició interposat per Yolanda Chamero Vergara. …