Anuncis Ajuntament de Petrer

Beca Arqueologia 2024

Acta de la comissió qualificadora amb la puntuació provisional de la beca de formació arqueològica del Museu Dámaso Navarro 2024. Acta beca Arqueologia 2024 – puntuació provisional…

Beca Museologia 2024

Acta de la comissió qualificadora amb la puntuació provisional de la beca de formació museològica del Museu Dámaso Navarro 2024. Acta beca Museologia 2024 – Puntuación provisional…

EDICTE – XXVIII Concurs Nacional de Fotografia “*FotoPetrer” 2023

Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2023 es va acordar ratificar la decisió del jurat qualificador del XXVIII Concurs Nacional de Fotografia…

Anunci d’aprovació de pagament i minoració de subvencions de les Festes Patronals 2023

Publicació_Edicte_Anunci aprovació pagament i minoració de subvencions Festes Patronales…

ANUNCI – Acta de la reunió de la comissió avaluadora per a la concessió de subvencions a les escoles de música i educands d’associacions i entitats musicals sense ànim de lucre de Petrer, anualitat 2023

D’acord amb les bases i convocatòria de subvencions a escoles de música i educands d’associacions i entitats musicals sense ànim de lucre de Petrer, anualitat 2023, aprovades per acord de…

Pla antifrau de l’Ajuntament de Petrer

El Pla de Mesures Antifrau conté diferents mesures per a evitar el frau, la corrupció, els conflictes d’interessos i el doble finançament…

Procés selectiu d’oposició d’1 plaça d’OFICIAL CONDUCTOR (OEP 2022)- TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES NO OBERT ENCARA

NOU! Data de publicació 15/11/2023. Anunci en el BOP de convocatòria d’oposició lliure per a cobrir en propietat una plaça d’Oficial Conductor OEP 2022 (termini de presentació d’instàncies i pagament…

Modificació de crèdit núm. 48 per suplements

El Ple d’este Ajuntament, en la sessió celebrada el 8 de novembre de 2023, va aprovar inicialment la modificació número 48 per suplements. L’expedient consta dels següents documents: Memòria de…

Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans

Informe tecnicoeconòmic-SUMA Informe de Secretaria Informe d’Intervenció Memòria d’Alcaldia Ordenança fiscal 4.13 Taxa de servici de recollida, tractament i eliminació residus sólids urbans Proposta de la Regidoria d’Hisenda Certificat de…