Anuncis Ajuntament de Petrer

CONVOCATORIA ANUAL DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO (CURSO 2022-2023) DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO

ANUNCIO FICHA DE INSCRIPCIÓN La Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Petrer oferta la convocatoria, inscripción y participación en los siguientes talleres, cursos y actividades formativas municipales: – …

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’EDUCADOR/A SOCIAL

NOU! Data de publicació 29/06/2022. Edicte de la llista d’admesos, tribunal qualificador i data del primer exercici. …

La Policia Local anuncia controls i sancions per l’abandó trastos en la via pública

També per traure la brossa fora de l’horari permés que, amb l’augment de les temperatures, genera problemes d’olors i insalubritat. La Policía Local de Petrer ha anunciado que va a …

Concurs oposició lliure, 1 plaça d’oficial d’oficis (Oferta d’Ocupació Pública per a estabilització de l’ocupació temporal 2019)

NOU! Data de publicació 23/06/2022. Edicte de qualificacions del tercer exercici i puntuació final de la fase d’oposició. …

Oposició lliure d’1 plaça de TÈCNIC SUPERIOR EN INFORMÀTICA (OEP 2020)libre 1 plaza de TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMÁTICA (OEP 2020)

NOU! Data de publicació 20/06/2022. Bases específiques que han de regir la convocatòria per a cobrir, dintre de la plantilla de funcionaris, una plaça de Tècnic Superior en Informàtica (OEP …

Convocatoria del XXVII Concurso Nacional de Fotografía “FotoPetrer”, anualidad 2022.

La Concejalía de Cultura y Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local de este   ayuntamiento lo siguiente: La Concejalía de Cultura y Patrimonio pretende convocar el XXVII Concurso Nacional …

Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ (JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PAU I SOLIDARITAT)

NOU! Data de publicació 13/06/2022. Edicte de resultat de baremació de mèrits i puntuació total del concurs oposició. …

Ratificació de la decisió de jurat qualificador del XII Concurs de Fotografia Digital de Festes Patronals de Petrer 2021 i aprovació del pagament als guardonats

RATIFICACIÓ DE LA DECISIÓ DEL JURAT QUALIFICADOR DEL XII CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL DE FESTES PATRONALS DE PETRER 2021 EN LA PRESENT EDICIÓ I APROVACIÓ DEL PAGAMENT Als GUARDONATS. Descarrega …