Concurs, promoció interna, 1 lloc de treball d’Administratiu de Direcció.

NOU! Data publicació 27/11/2020. Edicte llista aspirants, composició comissió valoració, data i lloc de la valoració dels mèrits i entrevista personal i ordre d\’actuació. …

Concurs oposició lliure per a cobrir, dins de la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, una plaça d’oficial d’oficis (Oferta d’Ocupació Pública per a estabilització de l’ocupació temporal 2019).

Data publicació 25/11/2020. Bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs oposició lliure per a cobrir, dins de la plantilla de personal funcionari d\’aquest ajuntament, una plaça d\’oficial …

Llista Definitiva de Concessió d’Ajudes “Petrer Actua II” (Pimes i Autònoms)

Vistes les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la reactivació del comerç i l’hostaleria local pers efectes originats pel coronavirus covid-19 aprovades per Junta de Govern …

Cursos d’Hivern UMH 2020-2021 d’Igualtat i Coeducació.

Des de la Regidoria d’Igualtat i Serveis Socials de l’Ajuntament de Petrer, en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx, s’han programat els següents CURSOS D’HIVERN UMH 2020-2021 oberts a …

Concurs oposició lliure, 2 places d’auxiliar d’instal·lacions i edificis municipals (Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal 2019).

Data publicació 11/11/2020. Bases específiques que han de regir la convocatòria de concurs oposició lliure per a cobrir, dins de la plantilla de personal funcionari d\’aquest Ajuntament, dues places d\’auxiliar …

Concessió de Subvencions Diputació d’Alacant COVID-19 Pimes i Autònoms de Petrer

Concessió de subvencions de la diputació provincial d’Alacant amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està suposant en PIME, micropime, xicotets empresaris autònoms i professionals de Petrer. Vist …

Oposició lliure 2 places d’educador infantil (Oferta ocupació pública 2016)

NOU! Data publicació 27/10/2020. Data i lloc de revisió 1r exercici i de realització 2n exercici. …

Concurs de relats “Petrer lliure de violències masclistes”

Publicació de les bases que regulen el concurs de relats “Petrer lliure de violències masclistes”, la temàtica del qual estarà enfocada al voltant del 25 de novembre “Dia Internacional de …

Bases per a la concessió d’Ajudes a Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament (2020)

La Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en sessió ordinària de data 16 d’octubre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases que han de regir la …

WordPress Video Lightbox Plugin