Guia Preguntes i Respostes (FAQ) sobre el tancament Perimetral de Petrer i Elda

1.Qui ha decretat el tancament perimetral?

El tancament perimetral ha sigut decretat pel Consell de la Generalitat Valenciana a causa de la complicada situació epidemiològica i l’elevat nivell d’afectats per COVID-19 que presenten les ciutats de Petrer i Elda.

La situació no ha anat a millor en els últims dies i la pressió de l’Hospital d’Elda cada vegada és major, per la qual cosa es decideix amb la finalitat de controlar i millorar l’evolució del COVID-19 en totes dues poblacions el tancament perimetral com a mesura excepcional.

El decret complet del Consell el pots veure ací.

2.Quan entra en vigor?

El tancament perimetral entrarà a les 00.00 hores del 7 de novembre. És a dir, en la nit del divendres al dissabte. A partir d’aquest moment no podrà entrar ni eixir ningú de Petrer o Elda sense justificació.

3.Quant durarà el tancament perimetral?

El decret del Consell estableix una duració de 14 dies a comptar a partir del 7 de novembre a les 00.00 h.

4.Puc desplaçar-me a Elda? Pot algú d’Elda vindre a Petrer?

Si, els desplaçaments entre Petrer i Elda no tenen cap mena de restricció. Per al tancament perimetral es considera Petrer i Elda el mateix territori

5.En quins supòsits puc eixir de la ciutat o pot algú de fora entrar a Petrer?

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.

d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.

e) Assistència i cura a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.

g) Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.

h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.

f) Per causa de força major o situació de necessitat.

k) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.

També estan justificats els desplaçaments dels esportistes, entrenadors, jutges o àrbitres federats, per a realitzar activitats esportives federades de competició oficial, degudament acreditat mitjançant llicència esportiva o certificat federatiu.

6.Aleshores, puc anar a treballar fora de Petrer o pot un treballador que no siga de Petrer vindre a treballar ací?

Sí. És necessari disposar d’alguna mena de justificació que acredite que treballes fora en el primer cas o que la persona de fora té el seu treball ací a Petrer en el segon cas. Aquest justificant haurà de fer-lo l’empresa i haurà de reflectir el nom i dades del treballador, domicili d’aquest, domicili de l’empresa i qualsevol altra dada d’interés que acredite el seu treball i el lloc d’aquest. El document podrà ser exigit en qualsevol moment per l’autoritat competent (policia) i haurà d’estar signat i/o segellat per l’empresa.

6.És necessari justificar en els altres supòsits?

Sí. L’autoritat competent (policia) pot exigir que es justifique amb un document o similar els altres supòsits (justificant que està matriculat en la universitat o institut, etc.)

7.Puc anar a la platja, camp, hotel o a una segona residència fora de Petrer?

No. No està contemplada l’eixida de la ciutat en aquests supòsits.

8.Puc anar a un camp o segona residència si està a Petrer o Elda?

En aquest cas sí perquè es considera la mateixa zona territorial.

9.Puc visitar un familiar que visca fora de Petrer o Elda? Pot un familiar de fora vindre a visitar-me?

No, llevat que es tracte d’una assistència i cura a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables i esté degudament justificat aquest supòsit.

10.Es manté el “toc de queda”?

Sí. Igual que en la resta de municipis de la Comunitat Valenciana no es podrà transitar per la via pública sense justificació des de les 00.00 a les 06.00 hores. El tancament perimetral és una mesura addicional a les ja preses anteriorment.

11.S’ha pres alguna mesura addicional per als restaurants o els bars?

No, es mantenen les mateixes mesures aprovades la setmana passada per Generalitat, que són:

El consum a l’interior del local no podrà superar 1/3 de l’aforament, i el consum a les terrasses no podrà superar el 50% de l’aforament.

No es permeten els serveis tipus self-service o bufet.

No es permetrà el consum col·lectiu o en grup, de begudes al carrer o en espais públics alié als establiments d’hostaleria o similars.

12.Quines restriccions hi ha per als comerços i centres comercials?

Les mateixes que a la resta de municipis de la Comunitat Valenciana, un límit d’aforament del 50%.  No hi ha mesures addicionals per a Petrer i Elda.

AQUESTA GUIA ÉS DE CARÀCTER INFORMATIU, NO VINCULANT I S’ANIRÀ ACTUALITZANT AMB NOVES DADES SEGONS VAGEN APAREIXENT ACTUALITZACIONS