Oposició lliure 1 plaça AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. 2018)

Publicada per Concejalía de Personal el

Data de publicació 22/06/2021. Bases específiques  que han de regir la convocatòria d’oposició lliure per a cobrir, dintre de la plantilla de personal funcionari, una plaça d’Auxiliar d’Administració General (OEP 2018).