Procés selectiu borsa d’ocupació temporal TÈCNICA MITJÀ DE GESTIÓ-RECURSOS HUMANS (TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES NO OBERT ENCARA)

Publicada per Concejalía de Personal el

NOU! Data de publicació 29/07/2022. Bases específiques per a la selecció i constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a l’exercici provisional de llocs de treball de Tècnic Mitjà de Gestió-Recursos Humans.