Expedient de nomenament de Filla Predilecta de Petrer a la Sra. María Carmen Rico Navarro

Descarregar el formulari per a adherir-se ACÍ  De conformitat amb el que es disposa en el Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Petrer, s’exposa al públic, per a coneixement …

Aprobación inicial y Exposición pública de Convenio Urbanístico

CONVENIO URBANÍSTICO relativo a la Modificación Puntual del Plan General para la Manzana Industrial delimitada por C/ Pintor Zurbarán, Pintor Sorolla, Elche y Avda. Felipe V. Edicto 20_2020 Acuerdo Pleno …

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal promotor/a d’Igualtat

NOU! Data publicació 22/01/2020. Edicte aprovació borsa llocs de treball ocupació temporal Promotora d\’Igualtat …

Exposició pública Llicència ambiental LAM-3/19

Exposició pública de Llicència ambiental per a Estació de servici de combustible en C/ Prevere Conrado Poveda, núm. 1 …

WordPress Video Lightbox Plugin