PROJECTE DE MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A l’ADEQUACIÓ AMB AMPLIACIÓ DEL CEIP VIRREI POVEDA Petrer (Alacant)

DOC 00_PORTADA I ÍNDEX-F DOC 01_MEMÒRIA I ANNEXOS-f DOC 02_PLÀNOLS-F DOC 03_PLEC-F DOC 04_PRESSUPOST-F DOC 05_PROGRAMA TREBALLS-F DOC 06_INSTAL·LACIONS-F DOC 07_ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT-F DOC 08_ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS-F DOC 09_PLA CONTROL QUALITAT-F DOC 10_CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA-F DOC 11_PROJECTE DEMOLICIÓ-F  

Exposició pública de l’EIP de Vivenda Unifamiliar aïllada i piscina a la partida la Llobera, 29

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-14/2020/MODIFICAT Llegir més…

INFORMACIÓ PÚBLICA EIP DE VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA AMB PISCINA a la ptda. de Salinetes Altes, 1-B

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-67/2022), Llegir més…

EXPOSICIÓ PÚBLICA ESTUDI INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PTDA. LA LLOBERA, 59

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-6/2017/MODIFICAT), Llegir més…

Informació pública de la documentació modificada del Programa d’Actuació Integrada de l’OE “UZI-5 ELS PINS”

Informació pública de la documentació modificada del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució del Sector UZI-5 “Els Pins” que ha sigut presentada per LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U. en data 13 d’abril de 2022, registre núm. 2022-E-RE-2032. EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA: EdictE d’informació pública documentació modificada   INFORMES D’ADMINISTRACIONS DEL PROJECTE Llegir més…

EDICTE.- LAM 1/2021. La CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT ha sol·licitat una llicència ambiental per a la MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE PER A la FINALITZACIÓ DE L’IES AZORÍN, amb emplaçament a l’av. de Madrid, núm. 4, acompanyat del projecte tècnic.

EDICTE.- LAM 1/2021. La CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT ha sol·licitat una llicència ambiental per a la MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE PER A la FINALITZACIÓ DE L’IES AZORÍN, amb emplaçament a l’av. de Madrid, núm. 4, acompanyat del projecte tècnic. La qual cosa es fa pública, en compliment del Llegir més…

EDICTE.- (LAM 4/2020). La CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ha sol·licitat la llicència ambiental per a l’AMPLIACIÓ, REFORMA I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE DE SALUT DE PETRER II, amb emplaçament a la PLAÇA PACO LÓPEZ PINA, núm. 5 i c/ ÓSCAR ESPLÁ, 6-A,

EDICTE.- (LAM 4/2020). La CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ha sol·licitat la llicència ambiental per a l’AMPLIACIÓ, REFORMA I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE DE SALUT DE PETRER II, amb emplaçament a la PLAÇA PACO LÓPEZ PINA, núm. 5 i c/ ÓSCAR ESPLÁ, 6-A, acompanyat de projecte Llegir més…