Estudi d’Integració Paisatgística VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA a la partida el Rebentó, 27-A (polígon 20, parcel·la 87)

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (exp. 2-79/2021), Llegir més…

Llegir més »

Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución “UZI-5 y red adscrita”

Exposición a información pública del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Ejecución “UZI-5 y red adscrita” DECRETO 2021-3877 INFORMACIÓN PÚBLICA PAI UZI-5 DOC00-ESCRITO DE PRESENTACION DOC01-PROGRAMA DE ACTUACION INTEGRADA UZI-5 DOC02-PLAN PARCIAL UZI 5 DOC03.0-PROYECTO URBANIZACION UZI5 PETRER DOC03.1-PROYECTO ALUMBRADO EXTERIOR-PETRER-UZI-5 DOC03.2-PROYECTOCTC1-400KVAELIT ALIQUAMUZI-5 LOS PINOS-Ref 9040394 DOC03.3-PROYECTOCTC2-630KVAELIT ALIQUAMUZI-5 Llegir més…

Llegir més »

CESSIÓ D’ÚS DE PARCEL·LA MUNICIPAL A LA GENERALITAT PER A CONSTRUCCIÓ DE DEPÒSIT D’AIGUA D’EXTINCIÓ D’INCENDIS

Informació pública per termini de QUINZE (15) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte de l’aprovació, pel termini màxim previst legalment (30 anys), la cessió gratuïta a la Generalitat Valenciana de l’ús de la porció de terreny que forma part de la finca registral Llegir més…

Llegir més »

EXPOSICIÓ PÚBLICA ESTUDI INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PER A CONSTRUCCIÓ D’EMPLAÇAMENT DE TELEFONIA MÒBIL a la partida de la Llobera, 28

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-92/2021), Llegir més…

Llegir més »

EDICTE.- 2020/2624E. EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA D’INSTAL·LACIÓ PSFV (PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA) SALINETES II DE 4.981,60 kWp a la partida del Rebentó, POL. 19 PARC. 5

Complint el que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (exp. 2-23/2020), Llegir més…

Llegir més »

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA A LA PARTIDA DE SALINETES ALTES, 83-C

Complint el que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic 2-34/21, per a Llegir més…

Llegir més »

Consulta pública per a l’aprovació del Catàleg de Proteccions de Petrer, seccions Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural i Paisatge.

Inici de la tramitació per a l’aprovació del Catàleg de Proteccions de Petrer, seccions Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural i Paisatge, mitjançant la realització d’una consulta pública per espai de vint dies (20), a través del portal web de l’ajuntament, en relació amb el Pla de Participació Ciutadana redactat per la Llegir més…

Llegir més »

EDICTE.- LAM 1/2021. La CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT ha sol·licitat una llicència ambiental per a la MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE PER A la FINALITZACIÓ DE L’IES AZORÍN, amb emplaçament a l’av. de Madrid, núm. 4, acompanyat del projecte tècnic.

EDICTE.- LAM 1/2021. La CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT ha sol·licitat una llicència ambiental per a la MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE PER A la FINALITZACIÓ DE L’IES AZORÍN, amb emplaçament a l’av. de Madrid, núm. 4, acompanyat del projecte tècnic. La qual cosa es fa pública, en compliment del Llegir més…

Llegir més »

EDICTE.- (LAM 4/2020). La CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ha sol·licitat la llicència ambiental per a l’AMPLIACIÓ, REFORMA I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE DE SALUT DE PETRER II, amb emplaçament a la PLAÇA PACO LÓPEZ PINA, núm. 5 i c/ ÓSCAR ESPLÁ, 6-A,

EDICTE.- (LAM 4/2020). La CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ha sol·licitat la llicència ambiental per a l’AMPLIACIÓ, REFORMA I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE DE SALUT DE PETRER II, amb emplaçament a la PLAÇA PACO LÓPEZ PINA, núm. 5 i c/ ÓSCAR ESPLÁ, 6-A, acompanyat de projecte Llegir més…

Llegir més »

BERMAGO SOLAR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament al polígon 19 parcel·la 57.

BERMAGO SOLAR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a la INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament al polígon 19 parcel·la 57. La qual cosa es fa pública, en compliment del que s’ha preceptuat en l’art. 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Llegir més…

Llegir més »

WordPress Video Lightbox Plugin