Exposició pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística de Vivenda unifamiliar a la partida Salinetes Altes, 1

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic Exp. 8121/2023 Llegir més…

Informació pública de l’Estudi d’Intregració Paisatgística a la Ptda. Salinetes Altes, 83-B (Pol. 17, Parc. 52-53)

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-92/2020/MODIFICAT), Llegir més…

ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PTDA. SALINETES ALTES, núm. 83-B (POL. 17 PARC. 10 I 41)

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-89/2019/MOD2/Abril Llegir més…

Exposició pública de l’Estudi Integració Paisatgística per ainstal·lació solar fotovoltaica a la ptda. Salinetes Altes, 2

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (exp. 2-45/2023), Llegir més…

Estudi d’Integració Paisatgística de sol·licitud de llicència per a vivenda unifamiliar aïllada a la Partida del Rebentó, 75 (polígon 19 parcel·la 51)

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-98/2022), Llegir més…

ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA de vivenda unifamiliar aïllada a la Ptda. de Salinetes Altes, 83-

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-124/2021), Llegir més…