Anuncis Ajuntament de Petrer

Exposició pública de LLICÈNCIA AMBIENTAL 3/2022 Instal·lació de planta solar fotovoltaica

EDICTE.- (LAM 1/2022). La MAQUINARIA LUXOR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a FABRICACIÓ DE CALÇAT, amb emplaçament al c/ Arenal, núm. 19, acompanyat de projecte tècnic. La qual…

Exposició pública LLICÈNCIA AMBIENTAL 3/2022 Instal·lació de planta solar fotovoltaica

EDICTE.- LAM 3/2022 UNIVERGY ES SPC 15, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament a la PARTIDA EL REBENTÓ, POLÍGON 19, PARCEL·LA…

Exposició pública LLICÈNCIA AMBIENTAL 7/2022 Unitat de subministrament de combustible

EDICTE.- (LAM 7/2022). PLENOIL, S.L. ha sol·licitat llicència ambiental per a UNITAT DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE, amb emplaçament a la PARTIDA EL REBENTÓ, Núm. 3 POLÍGON 21 PARCEL·LA Núm. 395…

Llista d’admesos a l’Escola d’Estiu 2023

Adjuntem la llista dels admesos de l’Escola d’Estiu 2023 organitzada per l’escola d’esports: LLISTAT D’ADMESOS EN L’ESCOLA D’ESTIU…

Resolució Final del XIII Concurs de Fotografia Digital de Festes Patronals 2022

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 1 de juny de 2023, va acordar aprovar la resolució Final del XIII Concurs de Fotografia Digital de Festes Patronals…

EDICTE – XXVIII Concurs Nacional de Fotografia “FotoPetrer”

L’Ajuntament de Petrer, amb la col·laboració del Grup Fotogràfic de Petrer, convoca el XXVIII Concurs Nacional de Fotografia “FotoPetrer”, anualitat 2023, en règim de concurrència competitiva, amb l’objectiu de promoure…

PROJECTE DE MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A l’ADEQUACIÓ AMB AMPLIACIÓ DEL CEIP VIRREI POVEDA Petrer (Alacant)

DOC 00_PORTADA I ÍNDEX-F DOC 01_MEMÒRIA I ANNEXOS-f DOC 02_PLÀNOLS-F DOC 03_PLEC-F DOC 04_PRESSUPOST-F DOC 05_PROGRAMA TREBALLS-F DOC 06_INSTAL·LACIONS-F DOC 07_ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT-F DOC 08_ESTUDI DE GESTIÓ DE…

Oposició lliure d’1 plaça de TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ-SECRETÀRIA (OEP 2022)

NOU! Data de publicació 16/05/2023. Edicte de qualificació final i proposta de relació d’aprovats i borsa d’ocupació…