Anuncis Ajuntament de Petrer

Cultura obri el termini de preinscripció dels tallers municipals de teatre avançat i d’iniciació

El termini finalitza el 18 de setembre i per a inscriure-s’hi cal ser major de 16 anys La regidoria de Cultura ha obert el termini de preinscripció dels tallers municipals…

Resolució definitiva de subvencions per a projectes i activitats culturals.

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2023, va aprovar la resolució definitiva de concessió de subvencions a associacions i entitats sense…

Bases campanya “Petrer Bons consum. Anualitat 2023”

Les presents Bases Reguladores i Convocatòria tenen per objecte regular el programa “Petrer, bons-consum. Anualitat 2023”, destinat a revitalitzar el consum en el municipi de Petrer, fent costat a les…

Actes definitives del Programa d’Ocupació EMPUJU (menors de 30 anys) 2023

Es publiquen les actes definitives del Programa d’Ocupació EMPUJU 2023. Programa dirigit a persones desocupades menors de 30 anys: Empuju Definitiva Reunida la Comissión de Baremació del Programa EXPLUS/2023/241/03, el…

Actes definitives Programa Ocupació EXPLUS (majors de 30 anys) 2023

Es publiquen les actes definitives del Programa d’Ocupació EXPLUS 2023. Programa dirigit a persones desocupades majors de 30 anys. Explus Definitiva Reunida la Comissión de Baremació del Programa EXPLUS/2023/241/03, el…

ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA de vivenda unifamiliar aïllada a la Ptda. de Salinetes Altes, 83-

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un…

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE FOMENT I PROMOCIÓ D’ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS EDUCATIUS AMPAS, APES I FAPA LOCAL, ANY 2023

D’acord amb les bases específiques per a la concessió de subvencions de la Regidoria d’Educació convocades en l’exercici 2023, amb la finalitat de promoure i donar suport a projectes i…

Bases i convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament. Anualitat 2023

La Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en la sessió ordinària de data 20 de juliol de 2023, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases que han de…

Concurs de lloc de treball de COORDINADOR DE L’ÀREA D’URBANISMEpuesto de trabajo de COORDINADOR ÁREA DE URBANISMO

NOU! Data de publicació 24/07/2023. Edicte de resultat del concurs de Coordinador de l’Àrea d’Urbanisme…