Anuncis Ajuntament de Petrer

Acta de les deliberacions de la comissió qualificadora per a la concessió de la beca de formació museològica en el Museu arqueològic i etnològic municipal Dámaso Navarro 2023

A Petrer, el 7 de desembre de 2022, sent les 10 hores, es van reunir a la sala de plens de l’Ajuntament els components de la comissió qualificadora per a…

Acta de les deliberacions de la comissió qualificadora per a la concessió de la beca de formació arqueològica en el museu arqueològic i etnològic Municipal Dámaso Navarro 2023

A Petrer, 7 de desembre de 2022, sent les 10 hores, es van reunir a la sala de plens de l’Ajuntament els components de la comissió qualificadora per a la…

Edicte de ratificació de la decisió del jurat qualificador del XXVII Concurs Nacional de fotografia “FotoPetrer 2022”

Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2022, es va acordar ratificar la decisió del jurat qualificador del XXVII Concurs Nacional de fotografia “FotoPetrer…

Concurs oposició, promoció interna, 1 plaça d’EDUCADOR/A SOCIAL

Data de publicació 23/11/2022. Edicte de la llista definitiva d’aprovats…

Bases i convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació i educació per al desenvolupament i ciutadania global, Anualitat 2022

La Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en la sessió ordinària de data 17 de novembre de 2022, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases que han de…

EDICTE – Mostra d’artesania de Nadal

Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2022, es va acordar la realització, per part de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, a petició…