Anuncis Ajuntament de Petrer

Llista provisional d’admesos i suplents per a la seua participació en el Taller Municipal de Teatre (curs 2023-2024)

Llista provisional d’admesos i suplents per a la seua participació en el Taller Municipal de Teatre (curs 2023-2024) Descarrega en PDF…

Anuncio admitidos provisional taller municipal de Teatro

Llista provisional d’admesos i suplents per a la seua participació en el Taller Municipal de Teatre (curs 2023-2024) Descarrega en PDF…

Declaracions de béns i activitats de la corporació.

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província les declaracions de béns i activitats dels membres de la corporació entrant i la ixent…

Perfils i trajectòries professionals dels membres de la corporació i del personal eventual.

Actualitzades les dades dels perfils i trajectòries professionals dels membres de la corporació actual i del personal eventual…

Estudi d’Integració Paisatgística de sol·licitud de llicència per a vivenda unifamiliar aïllada a la Partida del Rebentó, 75 (polígon 19 parcel·la 51)

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un…

Concurs 1 plaça d’AUXILIAR D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS (O.E.P. ESTABILITZACIÓ 2022)

Data de publicació 15/09/2023. Edicte de resolució d’al·legacions a la baremació de mèrits i qualificació final del concurs…

BASES REGULADORES PER A l’ADJUDICACIÓ I POSTERIOR GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES BARRES POPULARS DELS ESDEVENIMENTS ORGANITZATS PER L’AJ. DE PETRER EN LES FESTES PATRONALS EN HONOR A DE VERGE DEL REMEI 2023.

Bases barres festes patronals 2023 Annex 1 – Sol·licitud – Adjudicació de barres – formulari Annex 2 – Projecte o activitat destí fons – formulari Annex 5 – Compte justificatiu…

Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions a escoles de música i educands d’associacions locals, anualitat 2023

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 7 de setembre de 2023, va aprovar el següent: BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A…

Edicte de concessió provisional de subvencions de foment i promoció de l’organització i el desenvolupament de les festes patronals en honor de la Mare de Déu del Remei, any 2023

Publicació_Edicte_ Anunci adjudicació provisional  subvencions de foment i promoció de l’organització i desenvolupament de les festes patronals 2023…