Anuncis Ajuntament de Petrer

Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions a escoles de música i educands d’associacions locals. Anualitat 2021.

Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions a escoles de música i educands d’associacions locals. Anualitat 2021. BASES PDF FORMULARIS La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament …

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA A LA PARTIDA DE SALINETES ALTES, 83-C

Complint el que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini …

II Concurs de relats curts «Petrer lliure de violències masclistes».

Publicació de les bases que regulen el segon concurs de relats curts «Petrer lliure de violències masclistes», organitzat en col·laboració amb la Regidoria d’Infància i Joventut, i que la seua …

Llistat provisional d’obres presentades en el Concurs Nacional de Fotografia “Fotopetrer”

La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Petrer, d’acord amb les bases reguladores específiques del XXVI Concurs Nacional de Fotografia “FotoPetrer” 2021, aprovades per la Junta de Govern …

Consulta pública per a l’aprovació del Catàleg de Proteccions de Petrer, seccions Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural i Paisatge.

Inici de la tramitació per a l’aprovació del Catàleg de Proteccions de Petrer, seccions Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural i Paisatge, mitjançant la realització d’una consulta pública per espai de vint …

BECA DE FORMACIÓ ARQUEOLÒGICA

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2021, va acordar aprovar les bases que han de regir la convocatòria d’una beca de formació …

BECA DE FORMACIÓ MUSEOGRÀFICA

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2021, va acordar aprovar les bases que han de regir la convocatòria d’una beca de formació …

Convocatòria d’ajudes en matèria d’habitatge per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat.

Les següents bases tenen per objecte definir les condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió de les ajudes destinades a facilitar una solució residencial immediata …

Subvenció de la Diputació per a l’elaboració i avaluació de plans d’igualtat de gènere.

Aprovada una subvenció de la Diputació Provincial per a l’elaboració i avaluació de plans d’igualtat de gènere, anualitat 2021, a realitzar des de l’1 d’octubre de 2020 al 30 de …

Subvenció de la Diputació per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere.

Aprovada una subvenció de la Diputació Provincial amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2021, a realitzar des …

WordPress Video Lightbox Plugin