Anuncis Ajuntament de Petrer

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal de DINAMITZADOR/A JUVENIL – (Termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes no obert encara).

NOU! Data de publicació 30/12/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal per a l’exercici provisional de llocs de treball de Dinamitzador/a de Joventut…

Llistat definitiu de les beques de formació arqueològica i museològica del Museu Dámaso Navarro per a l’any 2023

La comissió qualificadora per a la concessió de les beques de formació arqueològica i museològica del Museu Dámaso Navarro per a l’any 2023 va acordar la puntuació provisional dels aspirants…

Concurs oposició lliure, 1 plaça d’oficial d’oficis (Oferta d’Ocupació Pública per a estabilització de l’ocupació temporal 2019)

NOU! Data de publicació 22/12/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal d’Oficial d’Oficis…

Procediment selectiu de 5 places d’agent de la Policia Local: mobilitat 1, torn lliure 4. (OEP 2016-2017)

NOU! Data de publicació 20/12/2022. Torn lliure – Edicte de resultat de les proves físiques realitzades per Yolanda Chamero Vergara…

Informació pública de la Modificació Puntual núm. 38 del Pla General de Petrer

Informació pública de la Modificació Puntual núm. 38 del Pla General de Petrer, que té per objecte possibilitar en el bloc de cases delimitat pels carrers Forns d’Algeps, Mestre Casimiro…