Anuncis Ajuntament de Petrer

Anunci d’aprovació de pagament i minoració de subvencions de les Festes Patronals 2023

Publicació_Edicte_Anunci aprovació pagament i minoració de subvencions Festes Patronales…

ANUNCI – Acta de la reunió de la comissió avaluadora per a la concessió de subvencions a les escoles de música i educands d’associacions i entitats musicals sense ànim de lucre de Petrer, anualitat 2023

D’acord amb les bases i convocatòria de subvencions a escoles de música i educands d’associacions i entitats musicals sense ànim de lucre de Petrer, anualitat 2023, aprovades per acord de…

Pla antifrau de l’Ajuntament de Petrer

El Pla de Mesures Antifrau conté diferents mesures per a evitar el frau, la corrupció, els conflictes d’interessos i el doble finançament…

Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans

Informe tecnicoeconòmic-SUMA Informe de Secretaria Informe d’Intervenció Memòria d’Alcaldia Ordenança fiscal 4.13 Taxa de servici de recollida, tractament i eliminació residus sólids urbans Proposta de la Regidoria d’Hisenda Certificat de…

ANUNCI – Aprovació provisional dels premis del concurs de fotografia “Foto Petrer” 2023

D’acord amb les bases que regixen la convocatòria del XVIII Concurs Nacional de Fotografia “Foto Petrer” 2023 es proposa la ratificació de l’acta de la decisió del jurat qualificador del…

Oposició lliure 1 plaça AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (O.E.P. 2018)

NOU! Data de publicació 02/11/2023. Edicte de qualificacions definitives i proposta d’aprovats…

ANUNCI – Llistat definitiu d’obres presentades al concurs de fotografia “Foto Petrer” 2023

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el 2/11/2023, va aprovar el següent: Descarrega l’ANUNCI EN PDF…

INFORME – PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT QUE REALITZEN ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS. ANUALITAT 2023

INFORME – PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT QUE REALITZEN ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS. ANUALITAT 2023…

Informació pública de l’Estudi d’Intregració Paisatgística a la Ptda. Salinetes Altes, 83-B (Pol. 17, Parc. 52-53)

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un…