Ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’escola d’estiu lúdico-educativa

El Ple d’este Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de febrer de 2024, ha acordat aprovar inicialment la imposició de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’escola d’estiu lúdico-educativa. L’expedient costa dels següents documents: -Certificat del Ple (29-02-24). -Edicte d’aprovació inicial. -Publicació en el BOP núm. 51, de Llegir més…

Modificació pressupostària núm. 4 sobre crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

El Ple d’este Ajuntament, en sessió celebrada el 28 de març de 2024, ha acordat aprovar inicialment la modificació pressupostària núm. 4 sobre crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el Pressupost per a l’any 2024. L’expedient consta dels següents documents: -Proposta de resolució. -Informe d‘Intervenció. -Informe de Tresoreria. -Memòria Llegir més…

Pressupost 2024

El Ple d’este Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 14 de desembre de 2023, ha acordat aprovar inicialment el Pressupost General per a l’any 2024. L’expedient consta dels següents documents: – AJUNTAMENT: Informe d’ingressos previstos per autoliquidacions de l’ICIOLU i venda de terrenys Informe d’ingressos previstos en Esports Llegir més…