Anuncis Ajuntament de Petrer

Llistat provisional d’obres presentades al concurs de fotografia digital de festes patronals “*FotoFesta”.

La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Petrer, d’acord amb les bases reguladores específiques del XII Concurs de Fotografia Digital de Festes Patronals “Foto Festa 2021”, aprovades per…

Convocatòria de subvencions de Serveis Socials de foment i promoció de la inclusió social, convivència, prevenció, accessibilitat i cooperació social, any 2022

La Regidoria d’Igualtat i Serveis Socials de Petrer, dintre dels límits pressupostaris aprovats amb esta finalitat, anuncia la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques a associacions i entitats d’iniciativa social…

Anunci – IX Mostra d’Artesania ExpoBitrir

EDICTE – Per Decret de l’Alcaldia núm. 20220844, de 14 de març de 2022, es va acordar la realització, per part de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, a petició…

Procés selectiu de borsa d’ocupació temporal lloc de treball de TRESORERIA, funcionari interí, amb habilitació de caràcter estatal. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 28/10 Al 11/11/21.

NOU! Data de publicació 11/03/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal per a l’exercici provisional, per mitjà de nomenament de funcionari interí, del lloc treball de TRESORERIA, amb habilitació de…

ANUNCI DEL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR, MITJANÇANT CONCURS, EL LLOC DE GERENT DE LA SOCIETAT MERCANTIL SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L.

Les sol·licituds hauran de presentar-se segons el model que s’acompanya en les bases com a annex, dirigides a la Sra. Presidenta de la mercantil SERVEIS MUNICIPALS DE PETRER, S.L., en…

EDICTE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA LAM NOVA MULTIPRECIOS, S.L.

EDICTE.- NOVA MULTIPREUS, S.L. ha sol·licitat Llicència ambiental per a COMERÇ MENOR DE TOTA CLASSE D’ARTICLES, amb emplaçament al c/ PREVERE CONRADO POVEDA, núm. 3, acompanyat de projecte tècnic. La…

Acord de la convocatòria del XII Concurs de Fotografia Digital de Festes Patronals “Fotofesta 2021”, anualitat 2022

La Junta de Govern Local, celebrada en data 17 de febrer de 2021, va adoptar entre altres, el següent acord: ACORD EN PDF…

Un conductor que quasi quadruplicava la taxa d’alcohol provoca un accident contra un ciclomotor parat en un semàfor

Els fets van passar dissabte a la nit i es va instruir un atestat per la comissió d’un delicte contra la Seguretat Vial pel qual haurà de comparéixer davant d’un…

PUNTUACIÓ BECA ARQUEOLOGIA MUSEU DÁMASO NAVARRO – 2022

La Junta de Govern Local del dia 20 de gener de 2022 va aprovar la concessió de la beca d’arqueologia del Museu Arqueològic i Etnològic Dámaso Navarro. En el punt…