Anuncis Ajuntament de Petrer

Bases reguladores i convocatòria del programa “Petrer, bons-consum” Destinat a revitalitzar el comerç en el municipi de Petrer (Exercici 2022)

Aprovades per Decret d’Alcaldia de data 13 de setembre de 2022 Terminis d’adhesió i adquisició: Termini per a adherir-se a la campanya per comerços i empreses del 14 de setembre…

Subvenció de la Diputació Provincial per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere

Aprovada una subvenció de la Diputació Provincial amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2022, a realitzar des…

Actes definitives del Programa EXPLUS 2022/332/03

11/08/2022: Actes definitives del Programa EXPLUS 2022/332/03: Actes Definitives EXPLUS 2022 Petrer 02/08/2022: Actes provisionals del Programa EXPLUS 2022/332/03: Actes Provisionals EXPLUS 2022 Petrer…

Actes definitives del Programa EMPUJU 2022/336/03

5 d’agost: Actes definitives del Programa EMPUJU 2022/336/03: Actes definitives 28 de juliol: Actes provisionals del Programa EMPUJU 2022/336/03: Auxiliars Administratius Disseny Gràfic i Multimèdia Gestor de Xarxes Socials Peons…

Bases y convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación internacional al desarrollo que realicen organizaciones no gubernamentales. Anualidad 2022

La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Petrer, en sesión ordinaria de fecha 28 de Julio de 2022, adoptó el acuerdo de aprobación de las Bases que han de…

Subvencions de foment i activitats esportives 2022

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Petrer, dins dels límits pressupostaris aprovats amb esta finalitat, anuncia la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques a associacions locals que desenvolupen activitats i…

Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ (JOVENTUT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PAU I SOLIDARITAT)

NOU! Data de publicació 28/07/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació de tècnic mitjà de Gestió (Joventut, Participació Ciutadana, Pau i Solidaritat)…

Edicte de recepció de subvenció d’Activitats Esportives (PAM)

Amb relación a la resolució publicada en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 114 de data 16/06/2022 sobre la Convocatòria d’ajudes a municipis per a la promoción de…

Concessió de subvencions econòmiques a les associacions i entitats sense ànim de lucre de la localitat per a la realització de projectes i activitats culturals durant l’anualitat de 2022.

D’acord amb les bases de la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques a associacions i entitats locals sense ànim de lucre, amb la finalitat de promoure i finançar projectes i…