Anuncis Ajuntament de Petrer

Procés selectiu borsa d’ocupació temporal promotor/a d’Igualtat

NOU! Data publicació 22/01/2020. Edicte aprovació borsa llocs de treball ocupació temporal Promotora d’Igualtat …

Exposició pública Llicència ambiental LAM-3/19

Exposició pública de Llicència ambiental per a Estació de servici de combustible en C/ Prevere Conrado Poveda, núm. 1 …

Convocatòria de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Servicis Socials, anualitat 2020.

L’Excm. Ajuntament de Petrer, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 gener de 2020, va aprovar la Convocatòria de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Servicis …

Modificació Puntual núm. 33 del Pla General de Petrer

Aprovació Definitiva de la Modificació núm. 33 del Pla General de Petrer …

Modificació Puntual núm. 32 del Pla General de Petrer

Aprovació Definitiva de la Modificació Puntual núm. 32 del Pla General de Petrer …

Estudi Integració Paisatgística Exp. 2-68/2019

Se sotmet a informació pública, durant termini de 20 dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la llicència d’obra per a construcció de VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA en PARTIDA SALINETES ALTES, Núm. …

WordPress Video Lightbox Plugin