Anuncis Ajuntament de Petrer

CONVOCATORIA ANUAL DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER MUNICIPAL DE TEATRO (CURSO 2022-2023) DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO

ANUNCIO – ACUERDO FICHA DE INSCRIPCIÓN La Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Petrer oferta la convocatoria, inscripción y participación en los siguientes talleres, cursos y actividades formativas…

La Policia Local anuncia controls i sancions per l’abandó trastos en la via pública

També per traure la brossa fora de l’horari permés que, amb l’augment de les temperatures, genera problemes d’olors i insalubritat. La Policía Local de Petrer ha anunciado que va a…

Convocatoria del XXVII Concurso Nacional de Fotografía “FotoPetrer”, anualidad 2022.

La Concejalía de Cultura y Patrimonio propone a la Junta de Gobierno Local de este   ayuntamiento lo siguiente: La Concejalía de Cultura y Patrimonio pretende convocar el XXVII Concurso Nacional…

Ratificació de la decisió de jurat qualificador del XII Concurs de Fotografia Digital de Festes Patronals de Petrer 2021 i aprovació del pagament als guardonats

RATIFICACIÓ DE LA DECISIÓ DEL JURAT QUALIFICADOR DEL XII CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL DE FESTES PATRONALS DE PETRER 2021 EN LA PRESENT EDICIÓ I APROVACIÓ DEL PAGAMENT Als GUARDONATS. Descarrega…

Resolució provisional del XII Concurs de Fotografia Digital de Festes Patronals de Petrer 2021

D’acord amb les bases que regeixen la convocatòria del XII Concurs de Fotografia Digital de Festes Patronals de Petrer 2021, es proposa l’aprovació provisional de l’acta de la decisió del…

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions i entitats sense ànim de lucre per al foment de projectes i activitats culturals, anualitat 2022

L’Ajuntament de Petrer pretén fomentar i donar suport a l’activitat cultural i artística realitzada per les associacions i entitats ànim de lucre de Petrer que tinguen com a destinatària la…

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions a escoles de música i educands d’associacions musicals, anualitat 2022

L’Ajuntament de Petrer pretén contribuir al foment i difusió de la tradició musical popular valenciana, declarada Bé Immaterial de Rellevància Local per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de…

Informació pública de la documentació modificada del Programa d’Actuació Integrada de l’OE “UZI-5 ELS PINS”

Informació pública de la documentació modificada del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució del Sector UZI-5 “Els Pins” que ha sigut presentada per LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U. en data…

EDICTE – Mostra d’artesania en el barri de la Santa Creu

Per Decret 2022-1157 es va acordar anul·lar la realització el pròxim 7 d’octubre de la mostra d’artesania en el barri de la Santa Creu, per la celebració d’esta mostra els…