Contractes menors 3r trimestre 2018

Contractes_menors_3_trimestre_de_2018_es …

Borsa d’ocupació temporal llocs de treball de tècnic mitjà d’infraestructures.

Data publicació. 24/05/2018. Edicte aprovació borsa d\’ocupació temporal per a dur a terme l\’ocupació de llocs de treball de tècnic mitjà d\’Infraestructures. …

Concurs oposició promoció interna encarregat d’Aigües i Clavegueram.

Data publicació 18/04/2018. Edicte fase de concurs una plaça encarregat d\’Aigües i Clavegueram. …

Contractes menors 2n trimestre 2018

Contractes_menors_2_trimestre_de_2018_es …

Borsa d’ocupació temporal auxiliar d’instal·lacions i edificis municipals

Data de publicació 13/10/2016. Anunci de Decret autoritzant crida extraordinària per a lloc de monitor de joventut. …

WordPress Video Lightbox Plugin