Procés selectiu borsa d’ocupació temporal TÈCNICA MITJÀ DE GESTIÓ-RECURSOS HUMANS (TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES NO OBERT ENCARA)

Petrer farà front a l’increment de la despesa de llum que suposarà 1,5 milions d’euros més a l’any sense augmentar els impostos als veïns. NOU! Data publicació 23/09/2022. Anunci BOP de convocatòria de la borsa d’ocupació temporal Tècnic Mitjà de Gestió-Recursos Humans (termini de presentació d’instàncies i pagament de taxes del 23/09/22 al 06/10/22)

Procés selectiu de borsa d’ocupació temporal lloc de treball de TRESORERIA, funcionari interí, amb habilitació de caràcter estatal. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXES DEL 28/10 Al 11/11/21.

NOU! Data de publicació 11/03/2022. Edicte d’aprovació de la borsa d’ocupació temporal per a l’exercici provisional, per mitjà de nomenament de funcionari interí, del lloc treball de TRESORERIA, amb habilitació de caràcter estatal.