Procés selectiu de la borsa d’ocupació temporal AGENT DE POLICIA LOCAL, mitjançant comissió de servicis – TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENT DE TAXES DEL 24/01/2024 AL 06/02/2024, ELS DOS INCLUSIVAMENT.

• NOU! Data de publicació 03/01/2024. Bases específiques per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a l’acompliment provisional de llocs de treball d’agent de la Policia Local mitjançant una comissió de servicis.