Oposició lliure de 4 places d’AUXILIAR D’INSTAL·LACIONS I EDIFICIS MUNICIPALS – Torn discapacitats (OEP 2018) – TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES NO OBERT ENCARA

NOU! Data de publicació 30/12/2022. Anunci en el BOP d’acumulació de tres places (2 OEP 2021 i 1 OEP 2022) al procés selectiu d’oposició lliure  d’una plaça Auxiliar d’Instal·lacions i Edificis Municipals (OEP 2018) – Torn de discapacitats.