Transparència – Anuncis

Anuncis Regidoria de Transparència

Declaracions de béns i activitats de la corporació.

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província les declaracions de béns i activitats dels membres de la corporació entrant i la ixent…

Perfils i trajectòries professionals dels membres de la corporació i del personal eventual.

Actualitzades les dades dels perfils i trajectòries professionals dels membres de la corporació actual i del personal eventual…