Transparència – Anuncis

Anuncis Regidoria de Transparència

Pla antifrau de l’Ajuntament de Petrer

El Pla de Mesures Antifrau conté diferents mesures per a evitar el frau, la corrupció, els conflictes d’interessos i el doble finançament…

Declaracions de béns i activitats de la corporació.

Publicades en el Butlletí Oficial de la Província les declaracions de béns i activitats dels membres de la corporació entrant i la ixent…

Perfils i trajectòries professionals dels membres de la corporació i del personal eventual.

Actualitzades les dades dels perfils i trajectòries professionals dels membres de la corporació actual i del personal eventual…