Declaracions de béns i activitats de la corporació.

Publicada per Concejalía de Transparencia el

Amb data 11/07/2019 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant la declaració de béns i activitats dels membres de la corporació entrant i de la ixent.

Es pot consultar en el següent enllaç:

Els enllaços a les anteriors declaracions de béns i activitats estan recopilades en la pàgina de transparència en el següent full de càlcul: