Declaracions de béns i activitats de la corporació.

Publicada per Concejalía de Transparencia el

  • Amb data 11/08/2023 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant la declaració de béns i activitats dels membres de la corporació entrant i de la ixent.Es pot consultar en el següent enllaç:https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2023/08/11_155/2023_007134.pdf

    Els enllaços a les anteriors declaracions de béns i activitats estan recopilades en la pàgina de transparència:

  • https://petrer.sedelectronica.es/transparency/c1dc70bb-250d-4702-9927-a5187cc31e4a/