Perfils i trajectòries professionals dels membres de la corporació.

Publicada per Concejalía de Transparencia el

En el següent enllaç podrà consultar les dades actualitzades dels perfils i les trajectòries professionals dels membres de l’actual corporació, tal com estableix la Llei de Transparència.

https://petrer.es/concejalia-de-transparencia/transparencia-publicidad-activa/perfil-y-trayectoria-profesional-miembros-corporacion/