Informació pública de la Modificació Puntual núm. 38 del Pla General de Petrer

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

Informació pública de la Modificació Puntual núm. 38 del Pla General de Petrer, que té per objecte possibilitar en el bloc de cases delimitat pels carrers Forns d’Algeps, Mestre Casimiro Ruiz, la Pau i Prevere Conrado Poveda, la implantació de l’ús terciari “tc.5 grans superfícies especialitzades en Grau 2, Situació b”.