Informació pública de la documentació modificada del Programa d’Actuació Integrada de l’OE “UZI-5 ELS PINS”

Informació pública de la documentació modificada del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució del Sector UZI-5 “Els Pins” que ha sigut presentada per LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U. en data 13 d’abril de 2022, registre núm. 2022-E-RE-2032. EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA: EdictE d’informació pública documentació modificada   INFORMES D’ADMINISTRACIONS DEL PROJECTE Llegir més…