Estudi d’Integració Paisatgística per a vivenda unifamiliar aïllada, garatge i piscina d’esplai descoberta en ptda. dels Col·legials, 17-A (pol. 19, parc. 28)

Informació pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-25/2021), consistent en una vivenda unifamiliar aïllada, garatge i piscina d’esplai descoberta, en partida dels Col·legials, núm. 17-A (pol. 19, parc. 28) de Petrer. Edicte 2094Q_Exp 2-25-21 Estudi d’Integració Paisatgística  

Llegir més »

Estudi d’Integració Paisatgística de la instal·lació de la planta solar fotovoltaica ptda. del Rebentó, pol. 19, parc. 3

Informació pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-22/20), consistent en INSTAL·LACIÓ PSFV (PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA) “EL REBENTÓ” en PTDA. EL REBENTÓ, PARC. 19 PARELL. 3 de Petrer Edicte 3037K_Exp. 2-22-20 EUME EIP Rectificat INFORME Direcció General de Política Territorial i Llegir més…

Llegir més »

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 35 DEL PLA GENERAL DE PETRER

Sotmetre a informació pública la Modificació Puntual Núm. 35 del Pla General de Petrer, redactada pels serveis tècnics municipals, que té per objecte, l’àmbit de l’illa d’ús industrial exclusiu, delimitada pels carrers Pintor Zurbarán, Pintor Sorolla, Elx i Avinguda Felip V, regularitzar les alineacions del carrer Pintor Zurbarán i modificar Llegir més…

Llegir més »

WordPress Video Lightbox Plugin