Informació pública de la documentació modificada del Programa d’Actuació Integrada de l’OE “UZI-5 ELS PINS”

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

Informació pública de la documentació modificada del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució del Sector UZI-5 “Els Pins” que ha sigut presentada per LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U. en data 13 d’abril de 2022, registre núm. 2022-E-RE-2032.

EDICTE D’INFORMACIÓ PÚBLICA:

EdictE d’informació pública documentació modificada

 

INFORMES D’ADMINISTRACIONS DEL PROJECTE INICIAL:

Informe Aguas Municipalizadas Alicante AMAEM

Informe Direcció General d’Obres Públques, Transports i Mobilidad Sostenible

Informe Dirección General de Comercio

Informe EPSAR

Informe Servicio Territorial Industria

Servicio Territorial de Urbanismo

 

AL·LEGACIÓ PRESENTADA:

Escrito de alegaciones

 

PROJECTE MODIFICAT:

01-PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA MARZO 22

02-PLAN PARCIAL UZI-5 MARZO 22

03.0-PROYECTO DE URBANIZACIÓN UZI5 PETRER ABRIL 22_MOD2

03.1-2110-PROYECTO-LSMT_ELIT ALIQUAM_UZI-5 LOS PINOS-Ref 9040394136-marzo 2022

03.2-2110-PROYECTO ALUMBRADO EXTERIOR-PETRER-UZI-5-marzo 2022

03.3-2110-PROYECTO_CTC1-400KVA_ELIT ALIQUAM_UZI-5 LOS PINOS-Ref 9040394136-marzo 2022

03.4-2110-PROYECTO_CTC2-630KVA_ELIT ALIQUAM_UZI-5 LOS PINOS-Ref 9040394136-marzo 2022

03.5-2110-PROYECTO_LSBT_ELIT ALIQUAM_UZI-5 LOS PINOS-Ref 9040394136-marzo 2022

03.6-ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD ED IV FDO

04-EIP Plan Parcial Sector UZI-5 Los Pinos

05-MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA MARZO 22(signed)

06-MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA MARZO 22(signed)

07-ESTUDIO MOVILIDAD UZI5 MP37 PETRER_FIRMADO1