Bases per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials en règim de concurrència competitiva.

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

L’Excm. Ajuntament de Petrer, mitjançant acord de la Junta de Govern de data de 23 de desembre de 2021, ha aprovat la modificació de les bases reguladores de la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials en règim de concurrència competitiva, quedant redactades de la forma establida en el document adjunt.

BASES

SOLICITUD