Aprovació del Reglament del Servici de Teleassistència Domiciliària Municipal de la Regidoria d’Igualtat i Servicis Socials de l’Ajuntament de Petrer

El Ple de l’Ajuntament de Petrer, en sessió ordinària celebrada el dia 1 de febrer de 2024, va acordar l’aprovació inicial del Reglament del Servici de Teleassistència Domiciliària Municipal, l’objecte del Reglament és la regulació de la prestació d’este servici per l’Ajuntament de Petrer, inclòs com a prestació professional garantida Llegir més…

Convocatòria d’ajudes en matèria d’habitatge per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat any 2024

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2024 i de conformitat amb el que es preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s’aprova la convocatòria de les ajudes en matèria de vivenda per a pal·liar les situacions d’especial vulnerabilitat, Llegir més…

Convocatòria de les prestacions econòmiques individuals en matèria de Servicis Socials per a l’exercici 2024

Per Resolució d’Alcaldia de data 4 de gener de 2024 s’aprova la Convocatòria anual de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Servicis Socials en règim de concurrència competitiva, per a l’anualitat 2024. Primer. Beneficiari/àries: persones físiques que complisquen amb els requisits establits en l’apartat 2 de l’Ordenança reguladora per a Llegir més…

Subvenció de la Diputació Provincial per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere

Aprovada una subvenció de la Diputació Provincial amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2022, a realitzar des de l’1 d’octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022. Importe de la subvenció: 2.757,37 € Dirigida a: – Llegir més…

Convocatòria de subvencions de Serveis Socials de foment i promoció de la inclusió social, convivència, prevenció, accessibilitat i cooperació social, any 2022

La Regidoria d’Igualtat i Serveis Socials de Petrer, dintre dels límits pressupostaris aprovats amb esta finalitat, anuncia la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques a associacions i entitats d’iniciativa social, que desenvolupen actuacions de foment i promoció de la inclusió i cohesió social, convivència, prevenció, accessibilitat i cooperació social per Llegir més…

Convocatòria de les prestacions econòmiques individuals en matèria de serveis socials per a l’exercici 2022.

Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2022 – 0007 s’aprova la Convocatòria anual de les prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials en règim de concurrència competitiva. Primer. Beneficiari/àries: persones físiques que complisquen els requisits establits en l’apartat 2 de l’Ordenança reguladora per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades Llegir més…

Bases per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials en règim de concurrència competitiva.

L’Excm. Ajuntament de Petrer, mitjançant acord de la Junta de Govern de data de 23 de desembre de 2021, ha aprovat la modificació de les bases reguladores de la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials en règim de concurrència competitiva, quedant redactades de la forma establida Llegir més…

Contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament.

Publicació del contracte programa entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i l’Entitat Local Ajuntament de Petrer, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de Serveis Socials en els exercicis 2021-2024. Contracte programa – Contrato programa