Convocatòria d’ajudes en matèria d’habitatge per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat.

Les següents bases tenen per objecte definir les condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud i concessió de les ajudes destinades a facilitar una solució residencial immediata als/les veïns/nes de Petrer, víctimes de violència de gènere, a les persones que hagen patit desnonament de la seua vivenda Llegir més…

Llegir més »

Subvenció de la Diputació per a l’elaboració i avaluació de plans d’igualtat de gènere.

Aprovada una subvenció de la Diputació Provincial per a l’elaboració i avaluació de plans d’igualtat de gènere, anualitat 2021, a realitzar des de l’1 d’octubre de 2020 al 30 de setembre de 2021. Import de la subvenció: 1.591,89 € Dirigida a: – L’elaboració del diagnòstic del I Pla d’Igualtat intern Llegir més…

Llegir més »

Subvenció de la Diputació per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere.

Aprovada una subvenció de la Diputació Provincial amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2021, a realitzar des de l’1 d’octubre de 2020 al 30 de setembre de 2021. Import de la subvenció: 3.000 € Dirigida a: – Llegir més…

Llegir més »

Subvenció de la Diputació per a pal·liar els efectes de la COVID-19

Aprovada una subvenció de la Diputació Provincial, destinada a sufragar despeses relatives a les prestacions socials per situacions extraordinàries, a realitzar durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2020 i 8 d’octubre de 2021, amb l’objectiu de pal·liar els efectes provocats per la pandèmia de la COVID-19. Import de Llegir més…

Llegir més »

Convocatoria de subvenciones de Servicios Sociales de fomento y promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género, 2021.

La Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales de Petrer, dentro de los límites presupuestarios aprobados con esta finalidad, anuncia la convocatoria de subvenciones y ayudas económicas a asociaciones y entidades locales que desarrollen actuaciones de fomento y promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género para Llegir més…

Llegir més »

Convocatoria de las Prestaciones Económicas Individualizadas en materia de Servicios Sociales, anualidad 2021.

De conformidad con lo previsto la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Base Quinta de la Ordenanza Reguladora de las Bases para la concesión de prestaciones económicas individualizadas en materia de servicios sociales, se propone la aprobación de la Convocatoria Anual de dichas prestaciones Llegir més…

Llegir més »

Cursos d’Hivern UMH 2020-2021 d’Igualtat i Coeducació.

Des de la Regidoria d’Igualtat i Serveis Socials de l’Ajuntament de Petrer, en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx, s’han programat els següents CURSOS D’HIVERN UMH 2020-2021 oberts a tota la ciutadania de Petrer i públic en general. Cursos 100% en línia acreditats oficialment per la Universitat Miguel Hernández Llegir més…

Llegir més »

Concurs de relats “Petrer lliure de violències masclistes”

Publicació de les bases que regulen el concurs de relats “Petrer lliure de violències masclistes”, la temàtica del qual estarà enfocada al voltant del 25 de novembre “Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones”. – Data límit per a enviar el teu relat: 20 de novembre. – Llegir més…

Llegir més »

Subvenció de la Diputació per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere.

Aprovada una subvenció de la Diputació Provincial a Ajuntaments destinada a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2020, a realitzar en el període comprés entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020. Import Subvenció: 2.364,14 € Llegir més…

Llegir més »

WordPress Video Lightbox Plugin