Aprovació del Reglament del Servici de Teleassistència Domiciliària Municipal de la Regidoria d’Igualtat i Servicis Socials de l’Ajuntament de Petrer

El Ple de l’Ajuntament de Petrer, en sessió ordinària celebrada el dia 1 de febrer de 2024, va acordar l’aprovació inicial del Reglament del Servici de Teleassistència Domiciliària Municipal, l’objecte del Reglament és la regulació de la prestació d’este servici per l’Ajuntament de Petrer, inclòs com a prestació professional garantida Llegir més…

Convocatòria d’ajudes en matèria d’habitatge per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat any 2024

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2024 i de conformitat amb el que es preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s’aprova la convocatòria de les ajudes en matèria de vivenda per a pal·liar les situacions d’especial vulnerabilitat, Llegir més…

Convocatòria de les prestacions econòmiques individuals en matèria de Servicis Socials per a l’exercici 2024

Per Resolució d’Alcaldia de data 4 de gener de 2024 s’aprova la Convocatòria anual de les Prestacions Econòmiques Individualitzades en matèria de Servicis Socials en règim de concurrència competitiva, per a l’anualitat 2024. Primer. Beneficiari/àries: persones físiques que complisquen amb els requisits establits en l’apartat 2 de l’Ordenança reguladora per a Llegir més…

Bases i convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions i entitats sense fins de lucre, destinades a sufragar despeses d’activitats i/o personal, de la Regidoria d’Iguladad i Serveis Socials, any 2023.

BASES I CONVOCATÒRIA ANY 2023 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE LA REGIDORIA D’IGUALTAT I SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE PETRER, DESTINADES A SUFRAGAR GASTOS D’ACTIVITATS I/O PERSONAL A ASSOCIACIONS I ENTITATS PRIVADES SENSE FINS DE LUCRE, QUE ACTUEN EN ELS SECTORS DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DELS SERVEIS SOCIALS DE Llegir més…

Aprovació modificació dels reglaments de la Comissió Tècnica Organitzativa, de la Comissió Tècnica de Valoració i seguiment de Prestacions Econòmiques i de la Comissió d’Intervenció Social d’Atenció Primària de Serveis Socials.

El Ple de l’Ajuntament de Petrer, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de febrer de 2023, va acordar l’aprovació inicial de la modificació dels reglaments de la Comissió Tècnica Organitzativa, de la Comissió Tècnica de Valoració i seguiment de Prestacions Econòmiques i de la Comissió d’Intervenció Social d’Atenció Primària Llegir més…

Convocatòria d’ajudes en matèria de vivenda per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat any 2023

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2023, s’aprova la convocatòria i les bases reguladores de les ajudes en matèria de vivenda, per a pal·liar les situacions d’especial vulnerabilitat. Aquestes bases tenen per objecte definir les condicions i el procediment a seguir per Llegir més…

Convocatòria de les prestacions econòmiques individuals en matèria de Serveis Socials per a l’exercici 2023

Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de gener de 2023 s’aprova la Convocatòria anual de les prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials en règim de concurrència competitiva. Primer. Beneficiari/àries: persones físiques que complisquen amb els requisits establits en l’apartat 2 de l’Ordenança reguladora Llegir més…