Aprovat I Pla Estratègic de caràcter zonal de Petrer

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

Des de la Regidoria d’Igualtat i Serveis Socials vos presentem el I Pla Estratègic de Serveis Socials de Petrer, aprovat pel Ple de l’Ajuntament, amb una vigència de 4 anys.

El Pla Estratègic de Serveis Socials de Petrer (PESSP) s’ha elaborat d’acord amb els valors que constituïx l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, adaptat a la realitat social de Petrer i en coherència amb els plans d’inclusió, autonòmic i locals i del MOF en la Comunitat Valenciana.

El PESSP recull de manera clara, concreta, visual, accessible i pràctica l’anàlisi, la planificació, metodologia, recursos, serveis i prestacions oferits a la ciutadania, mecanismes avaluatius i els instruments dissenyats.

I PLA ESTRATÈGIC DE SERVICIS SOCIALS DE PETRER (RESUM)