SUBVENCIONS DIPUTACIÓ 2019

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

APROVADA:

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER A SERVICIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

1.- SERVICI D’AJUDA A DOMICILI

Import Subvenció: 11.426,29 €

El programa atén uns 105 beneficiaris a l’any, una mitjana mensual de 82 beneficiaris, principalment persones dependents d’avançada edat, discapacitats i famílies que requereixen suport educatiu domiciliari, prestant servicis domèstics d’atenció personal i educatius.

La subvenció ha permés cobrir part de la despesa que ascendeix anualment a 220.000 . L’Ajuntament percep per a aquest programa a més de la subvenció de Diputació una subvenció de Conselleria per import de 44.000 €

2.- PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES

Import Subvenció: 12.328,22 €

El programa atendrà unes 300 famílies a l’any, una mitjana mensual de 100 famílies per a cobrir despeses bàsiques d’alimentació, vivenda (lloguer i hipoteca) i extraordinaris.

La subvenció permetrà cobrir part de la despesa que està pressupostada anualment en 232.000 €. L’Ajuntament percep per a aquest programa a més de la subvenció de Diputació una subvenció de Conselleria per import de 39.507,94 €

PENDENT:

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ SOCIAL DIRIGIDES A COL·LECTIUS VULNERABLES I PER A ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT:

1.- PROGRAMA D’EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL PER AL CENTRE DE DIA DE MENORS “SALINETES” I TALLER DE CREIXEMENT PERSONAL PER A LES FAMÍLIES

Import Subvenció: €

L’activitat del programa mediambiental s’ha desenvolupat del 3 al 21 de juliol, amb tallers i excursions

Amb la subvenció es cobriran la despesa de les excursions, menjars, material i part de la dels educadors.

S’han realitzat 8 grups de 15 persones entre 18-60 anys, amb filles i fills en edat escolar, famílies monoparentals, sense estudis o estudis bàsics i problemes d’inserció laboral, social i educativa, persones en risc d’exclusió social que han treballat en grup: Habilitats socials, cognitives, autoestima, criança positiva, conjujalitat i inserció sociolaboral.

2.- EQUIPAMENT PER ALS CENTRES SOCIALS

Sol·licitat per a ordinadors i mobiliari (taules, butaques i armari) per a 4 despatxos ordinadors amb monitor, cadires i fotocopiadora.

Import Subvenció: €

CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER A PROGRAMES I ACTIVITATS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

PROGRAMA D’ATENCIÓ JURÍDICA A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Import Subvenció: Pendent resolució

El Programa d’Atenció a la Dona Víctima de Violència de Gènere presta assistència integral a les dones que pateixen o han patit aquest flagell social, amb l’assessorament jurídic per part d’una lletrada i la intervenció psicològica per part d’una psicòloga.

La subvenció permetrà cobrir part de la despesa de la lletrada que atén 113,50 hores des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 30 de juny de 2019.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL PER A L’ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE PLANS D’IGUALTAT DE GÈNERE

DIFUSIÓ II PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES DE PETRER

Import Subvenció: Pendent resolució

La subvenció és per a difondre el II Pla d’igualtat. Aquest Pla té una vigència de quatre anys (2019-2023) i pretén ser una ferramenta de treball que reculla tots aquells objectius i totes aquelles accions a desenvolupar en el municipi de Petrer al voltant de la igualtat de gènere. D’aquesta manera s’organitzen i materialitzen aquestes accions, a més de calendaritzarles i dotar-les de pressupost. És així com es converteixen en un nexe d’unió entre la ciutadania i el Consistori.