Aprovada una subvenció de la Diputació Provincial a Ajuntaments destinada a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2020, a realitzar en el període comprés entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

Import Subvenció: 2.364,14 €

Dirigida a:

– El programa d’atenció a la dona víctima de la violència de gènere, en concret al servici d’atenció psicològica.

WordPress Video Lightbox Plugin