VEURE EDICTE: BASES CONVOCATÒRIA 2019 SUBVENCIONS A PROJECTES COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT …