INFORME – PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT QUE REALITZEN ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS. ANUALITAT 2023

Publicada per Concejalía de Paz y Solidaridad el

INFORME – PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT QUE REALITZEN ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS. ANUALITAT 2023