La Policia Local de Petrer, al càrrec del Comissari Cap Sr. Antonio Amorós Albert, està dividida en una Àrea operativa supervisada per un Inspector i una Àrea de Gestió dirigida per l’Intendent Sr. Fermín Bonet Ferrándiz, amb la finalitat de proporcionar un servici més eficaç al ciutadà.

.- L’Àrea d’Intervenció està coordinada per un Inspector i compta amb quaranta agents amb comeses centrades en la via pública que comprén la secció polivalent d’intervenció immediata.

.- L’Àrea de Gestió està formada per un Inspector, un Agent, una funcionària administrativa i dos funcionaris de servicis, i està encarregada de l’organització interna del cos i la seua projecció exterior. Per tot això realitza comeses de naturalesa organitzativa i administrativa, com ara assumptes de Personal i Trànsit, vehicles abandonats, obres, senyalització, planificació i ordenació viària, objectes perduts,etc.

WordPress Video Lightbox Plugin