Introducció

Publicada per Concejalía de Seguridad Ciudadana Policía el

La Policia Local de Petrer, al càrrec del Comissari Cap Sr. Antonio Amorós Albert, està dividida en una Àrea operativa supervisada per un Inspector i una Àrea de Gestió dirigida per l’Intendent Sr. Fermín Bonet Ferrándiz, amb la finalitat de proporcionar un servici més eficaç al ciutadà.

.- L’Àrea d’Intervenció està coordinada per un Inspector i compta amb quaranta agents amb comeses centrades en la via pública que comprén la secció polivalent d’intervenció immediata.

.- L’Àrea de Gestió està formada per un Inspector, un Agent, una funcionària administrativa i dos funcionaris de servicis, i està encarregada de l’organització interna del cos i la seua projecció exterior. Per tot això realitza comeses de naturalesa organitzativa i administrativa, com ara assumptes de Personal i Trànsit, vehicles abandonats, obres, senyalització, planificació i ordenació viària, objectes perduts,etc.