Bases i convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament. Anualitat 2023

La Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en la sessió ordinària de data 20 de juliol de 2023, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases que han de regir la convocatòria per a la concessió d’ajudes a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament que realitzen organitzacions no Llegir més…

Bases i convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació i educació per al desenvolupament i ciutadania global, Anualitat 2022

La Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en la sessió ordinària de data 17 de novembre de 2022, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases que han de regir la Convocatòria per a la concessió d’ajudes a projectes de cooperació i educació per al desenvolupament i ciutadania global Llegir més…

Bases y convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación internacional al desarrollo que realicen organizaciones no gubernamentales. Anualidad 2022

La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Petrer, en sesión ordinaria de fecha 28 de Julio de 2022, adoptó el acuerdo de aprobación de las Bases que han de regir la Convocatoria para la concesión de Ayudas a Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo que realicen Organizaciones no Gubernamentales, Llegir més…

Bases i convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament que realitzen organitzacions no governamentals. Anualitat 2021

La Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en la sessió ordinària de data 11 de novembre de 2021, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases que han de regir la Convocatòria per a la concessió d’Ajudes a Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament que realitzen Organitzacions no Governamentals, Llegir més…

Bases per a la concessió d’Ajudes a Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament (2020)

La Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Petrer, en sessió ordinària de data 16 d’octubre de 2020, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases que han de regir la Convocatòria per a la concessió d’Ajudes a Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament que realitzen Organitzacions no Governamentals, d’acord amb Llegir més…