Exposició pública Exp. LAM-2/19

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

EDICTE 103/2019

Edicte d’exposició al públic durant vint (20) dies del projecte de Llicència ambiental per a Indústria de fabricació de calçat en C/ Primer de maig, núm. 13 – DR.