Comportament davant Accidents de trànsit

Publicada per Concejalía de Seguridad Ciudadana Policía el

Comportament davant un Accident de trànsit

L’accident amb només danys materials és sens dubte el mes típic. Normalment, no solen derivar a l’àmbit penal, però hi ha excepcions (esquinços cervicals, per exemple). És prou per a això una primera assistència mèdica. Ací es tractaran els tres casos típics. Ací teniu algunes de les abreviatures usades:

CIBA= Conducció Sota la Influència de Begudes Alcohòliques.

AOA = Assegurança obligatòria d’Accidents

ITV = Inspecció Tècnica de Vehicles.

1.A) Un vehicle estacionat es desplaça del seu lloc i topa contra un altre vehicle estacionat.

Sembla obvi per al ciutadà del carrer qualificar-lo com a “accident” quan se’ns requereix en el lloc. Encara que semble increïble, NO es tracta d’un accident de trànsit, perquè cap de les dues unitats està circulant. Ací la nostra actuació es limita a una presa de dades i a comprovar documentacions. Òbviament, el vehicle degudament estacionat no té responsabilitat. El que sí la té és el vehicle que abandona el seu estacionament per negligència del seu conductor en haver-lo estacionat. L’Agent que actua procediria a sancionar a aquest vehicle a tenor del que es disposa en el Reglament General de Circulació.

1.B) Un vehicle estacionat pateix desperfectes per part d’un altre vehicle que circula per la via.

Ací poden donar-se dues situacions. La primera, que el conductor no s’adone dels danys que ha ocasionat i prosseguisca la seua marxa. Això sol ocórrer quan es tracta de vehicles grans. O pot ocórrer que siga conscient de la situació i opte per marxar-se sense deixar les seues dades o, sense comunicar el fet a la Policia Local. Ací seran de vital importància els possibles testimonis.

1.C) Una sola unitat de trànsit implicada.

Aquest supòsit pot donar-se i depenent del seu resultat, es podran instruir diligències o confeccionar un simple informe per part nostra, si es produeixen danys al mobiliari urbà o a la propietat privada. En produir-se la nostra intervenció, resulta obvi pensar que tant la documentació personal com la del vehicle implicat, seran examinades i es corregiran totes aquelles manques que s’observen estés el pertinent butlletí de denúncia (ITV, AOA, permís de conducció, CIBA).

1.D) Dos o més unitats de trànsit pateixen desperfectes amb motiu de la circulació.

Ací caben tots els supòsits anteriorment esmentats en l’apartat C) a més d’uns altres de molt diversa índole. Abans de res cal observar una sèrie de regles que ens ajudaran a resoldre el conflicte.

d1)La regla d’or és, no perdre els estreps. Eixir del vehicle i prendre-s’ho amb calma. Si hi ha ferits que requerisquen assistència mèdica, poden telefonar directament al 112 ( Centre de coordinació d’emergències) o a la Creu Roja. Si telefonen directament a la Policia Local, la nostra central telefonarà els servicis d’urgències mèdiques.

d2) No moure els vehicles de la via pública. La posició final d’aquests és determinant per a esclarir les causes del sinistre.

d3) No moure els ferits. Els moviments inadequats poden causar paraplegies o tetraplegies, segons existisquen lesions a la zona lumbar o a la zona cervical. Si hi ha un motorista tendit al sòl, no el moguen ni li lleven el casc. Podrien provocar una tetraplegia severa.

d4) Quan requerisquen la presència policial, no es posen nerviosos i faciliten tota la informació que se’ls demane. Aquesta és vital per a una millor coordinació del servici (carrer o encreuament de carrers, número d’implicats, si hi ha o no ferits….etc).

d5) No caiguen en la temptació de falsejar manifestacions o alterar l’escenari de l’accident. La premissa a seguir és que S’ÉS INNOCENT MENTRE NO ES DEMOSTRE EL CONTRARI. I aquesta és la nostra missió, esclarir els fets i determinar possibles responsabilitats. Les armes legals per a això no són unes altres que la mateixa legislació aplicable.