EDICTE.- (LAM 4/2020). La CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ha sol·licitat la llicència ambiental per a l’AMPLIACIÓ, REFORMA I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE DE SALUT DE PETRER II, amb emplaçament a la PLAÇA PACO LÓPEZ PINA, núm. 5 i c/ ÓSCAR ESPLÁ, 6-A,

EDICTE.- (LAM 4/2020). La CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ha sol·licitat la llicència ambiental per a l’AMPLIACIÓ, REFORMA I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE DE SALUT DE PETRER II, amb emplaçament a la PLAÇA PACO LÓPEZ PINA, núm. 5 i c/ ÓSCAR ESPLÁ, 6-A, acompanyat de projecte Llegir més…

BERMAGO SOLAR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament al polígon 19 parcel·la 57.

BERMAGO SOLAR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a la INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament al polígon 19 parcel·la 57. La qual cosa es fa pública, en compliment del que s’ha preceptuat en l’art. 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Llegir més…

EDICTE.- LAM 2/2021. CONSUM, SCV ha sol·licitat la llicència ambiental per a SUPERMERCAT, amb emplaçament a l’av. Felip V, núm. 8

EDICTE.- LAM 2/2021. CONSUM, SCV ha sol·licitat la llicència ambiental per a SUPERMERCAT, amb emplaçament a l’av. Felip V, núm. 8. La qual cosa es fa pública, en compliment del que s’ha preceptuat en l’art. 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat Llegir més…

Estudi d’Integració Paisatgística per a vivenda unifamiliar aïllada, garatge i piscina d’esplai descoberta en ptda. dels Col·legials, 17-A (pol. 19, parc. 28)

Informació pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-25/2021), consistent en una vivenda unifamiliar aïllada, garatge i piscina d’esplai descoberta, en partida dels Col·legials, núm. 17-A (pol. 19, parc. 28) de Petrer. Edicte 2094Q_Exp 2-25-21 Estudi d’Integració Paisatgística  

Estudi d’Integració Paisatgística de la instal·lació de la planta solar fotovoltaica ptda. del Rebentó, pol. 19, parc. 3

Informació pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-22/20), consistent en INSTAL·LACIÓ PSFV (PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA) “EL REBENTÓ” en PTDA. EL REBENTÓ, PARC. 19 PARELL. 3 de Petrer Edicte 3037K_Exp. 2-22-20 EUME EIP Rectificat INFORME Direcció General de Política Territorial i Llegir més…

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 35 DEL PLA GENERAL DE PETRER

Sotmetre a informació pública la Modificació Puntual Núm. 35 del Pla General de Petrer, redactada pels serveis tècnics municipals, que té per objecte, l’àmbit de l’illa d’ús industrial exclusiu, delimitada pels carrers Pintor Zurbarán, Pintor Sorolla, Elx i Avinguda Felip V, regularitzar les alineacions del carrer Pintor Zurbarán i modificar Llegir més…