Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2023, aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. El expediente consta de los siguientes documentos: Informe de Secretaría Informe de Intervención Llegir més…

Pressupost 2024

El Ple d’este Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 14 de desembre de 2023, ha acordat aprovar inicialment el Pressupost General per a l’any 2024. L’expedient consta dels següents documents: – AJUNTAMENT: Informe d’ingressos previstos per autoliquidacions de l’ICIOLU i venda de terrenys Informe d’ingressos previstos en Esports Llegir més…

Hacienda Petrer

L’equip de Govern incorpora als pressupostos de 2024 les propostes de l’oposició

El regidor d’Hisenda destaca el “taranna negociador” de l’executiu local i espera que els comptes obtinguen la confiança majoritària en el ple de demà dijous El regidor d’Hisenda, Ramón Poveda, ha donat a conéixer que l’equip de Govern ha admés les propostes presentades per l’oposició al projecte de pressupost municipal Llegir més…

Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans

Informe tecnicoeconòmic-SUMA Informe de Secretaria Informe d’Intervenció Memòria d’Alcaldia Ordenança fiscal 4.13 Taxa de servici de recollida, tractament i eliminació residus sólids urbans Proposta de la Regidoria d’Hisenda Certificat de la Comissió Informativa (03/11/2023) Certificat del Ple (08/11/2023) Edicte d’aprovació inicial Publicació en el BOP (215-09/11/2023)

L’Ajuntament de Petrer es veu obligat a apujar la taxa de brossa per una normativa europea però es bonificarà 2.000 famílies amb rendes baixes

Les vivendes incrementaran els seus rebuts dels 49,92€ actuals a 118,61€ per assumir el cost real del servici, la qual cosa suposarà un cost d’apenes 2€ a la setmana per la recollida, transport i tractament de residus “No és una decisió per iniciativa pròpia”, ha assenyalat amb rotunditat el regidor Llegir més…

L’Ajuntament de Petrer patix un intent d’estafa telemàtica de 93.000 euros

A través de la suplantació d’identitat i falsificació de documents   L’Ajuntament de Petrer, a través de la regidoria de Festes, ha patit un intent d’estafa telemàtica per valor de 93.000 euros per mitjà del sistema de suplantació d’identitat fiscal i falsificació de documents. L’intent d’estafa per mitjà d’una suposada Llegir més…

L’Ajuntament de Petrer rebaixa el termini de pagament mitjà a proveïdors i el situa en menys de 3 dies

La situación sanejada dels comptes municipals permet obtenir cada any al voltant de 90.000€ d’interessos dels comptes bancaris municipals L’Ajuntament de Petrer ha comunicat al Ministeri d’Hisenda el període mitjà de pagament als proveïdors, aspecte que és preceptiu per llei i que es realitza cada tres mesos. “Les dades no Llegir més…

El ple aprova un suplement de crèdit de quasi un milió d’euros per a destinar-lo a les obres de la piscina coberta i altres partides pressupostàries

El suplement es farà a càrrec del romanent de tresoreria per l’estalvi que s’ha produït en els comptes municipals durant els últims anys El ple de l’Ajuntament de Petrer ha aprovat un suplement de crèdit per import de 939.584,15 euros. Una bona part d’estos diners es destinaran a les obres Llegir més…

Petrer quadruplica els fons per a subvencions, impulsant el desenvolupament social, cultural, esportiu i educatiu en col·lectius i associacions locals

Amb relació al que es destinava fa 8 anys L’alcaldessa, Irene Navarro, i el regidor d’Hisenda, Ramón Poveda, han fet balanç de les subvencions aprovades per l’Ajuntament de Petrer i que en l’últim any han ascendit a 550.000 € a col·lectius i aasociaciones de tipus social, cultural, educatiu i esportiu. Llegir més…