EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 35 DEL PLA GENERAL DE PETRER

Sotmetre a informació pública la Modificació Puntual Núm. 35 del Pla General de Petrer, redactada pels serveis tècnics municipals, que té per objecte, l’àmbit de l’illa d’ús industrial exclusiu, delimitada pels carrers Pintor Zurbarán, Pintor Sorolla, Elx i Avinguda Felip V, regularitzar les alineacions del carrer Pintor Zurbarán i modificar Llegir més…

Llegir més »

WordPress Video Lightbox Plugin