EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA A LA PARTIDA DE SALINETES ALTES, 83-C

Complint el que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic 2-34/21, per a Llegir més…

Llegir més »

Consulta pública per a l’aprovació del Catàleg de Proteccions de Petrer, seccions Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural i Paisatge.

Inici de la tramitació per a l’aprovació del Catàleg de Proteccions de Petrer, seccions Patrimoni Cultural, Patrimoni Natural i Paisatge, mitjançant la realització d’una consulta pública per espai de vint dies (20), a través del portal web de l’ajuntament, en relació amb el Pla de Participació Ciutadana redactat per la Llegir més…

Llegir més »

EDICTE.- LAM 1/2021. La CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT ha sol·licitat una llicència ambiental per a la MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE PER A la FINALITZACIÓ DE L’IES AZORÍN, amb emplaçament a l’av. de Madrid, núm. 4, acompanyat del projecte tècnic.

EDICTE.- LAM 1/2021. La CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT ha sol·licitat una llicència ambiental per a la MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE PER A la FINALITZACIÓ DE L’IES AZORÍN, amb emplaçament a l’av. de Madrid, núm. 4, acompanyat del projecte tècnic. La qual cosa es fa pública, en compliment del Llegir més…

Llegir més »

EDICTE.- (LAM 4/2020). La CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ha sol·licitat la llicència ambiental per a l’AMPLIACIÓ, REFORMA I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE DE SALUT DE PETRER II, amb emplaçament a la PLAÇA PACO LÓPEZ PINA, núm. 5 i c/ ÓSCAR ESPLÁ, 6-A,

EDICTE.- (LAM 4/2020). La CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ha sol·licitat la llicència ambiental per a l’AMPLIACIÓ, REFORMA I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE DE SALUT DE PETRER II, amb emplaçament a la PLAÇA PACO LÓPEZ PINA, núm. 5 i c/ ÓSCAR ESPLÁ, 6-A, acompanyat de projecte Llegir més…

Llegir més »

BERMAGO SOLAR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament al polígon 19 parcel·la 57.

BERMAGO SOLAR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a la INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament al polígon 19 parcel·la 57. La qual cosa es fa pública, en compliment del que s’ha preceptuat en l’art. 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Llegir més…

Llegir més »

EDICTE.- LAM 2/2021. CONSUM, SCV ha sol·licitat la llicència ambiental per a SUPERMERCAT, amb emplaçament a l’av. Felip V, núm. 8

EDICTE.- LAM 2/2021. CONSUM, SCV ha sol·licitat la llicència ambiental per a SUPERMERCAT, amb emplaçament a l’av. Felip V, núm. 8. La qual cosa es fa pública, en compliment del que s’ha preceptuat en l’art. 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat Llegir més…

Llegir més »

Exposició pública de la llicència ambiental per a planta solar fotovoltaica al Polígon 19 Parcel·la 3

EUME SOLAR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament al Polígon 19 Parcel·la 3. La qual cosa es fa pública, en compliment del que s’ha preceptuat en l’art. 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Llegir més…

Llegir més »

Estudi d’Integració Paisatgística per a vivenda unifamiliar aïllada, garatge i piscina d’esplai descoberta en ptda. dels Col·legials, 17-A (pol. 19, parc. 28)

Informació pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-25/2021), consistent en una vivenda unifamiliar aïllada, garatge i piscina d’esplai descoberta, en partida dels Col·legials, núm. 17-A (pol. 19, parc. 28) de Petrer. Edicte 2094Q_Exp 2-25-21 Estudi d’Integració Paisatgística  

Llegir més »

Estudi d’Integració Paisatgística de la instal·lació de la planta solar fotovoltaica ptda. del Rebentó, pol. 19, parc. 3

Informació pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-22/20), consistent en INSTAL·LACIÓ PSFV (PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA) “EL REBENTÓ” en PTDA. EL REBENTÓ, PARC. 19 PARELL. 3 de Petrer Edicte 3037K_Exp. 2-22-20 EUME EIP Rectificat INFORME Direcció General de Política Territorial i Llegir més…

Llegir més »

WordPress Video Lightbox Plugin